PAŽINTIS SU APLINKOSAUGA “KODELČIUKŲ” GRUPĖJE

TEMA: Į PAGALBĄ GAMTAI

Nuotolinio darbo laikotarpis: 2020-04-20 iki 2020-04-24

     Kasdien Žemėje išnyksta viena gyvūnų rūšis, kas savaitę – viena augalų rūšis. Pasaulio patirtis  rodo,  kad  gamtos  išsaugojimas  tiesiogiai  priklauso  nuo  aplinkosauginio  visuomenės išprusimo.  Pamąstykime:  juk  gerbiame  tai,  ką  pažįstame  ir  mylime,  o  ką  gerbiame,  tą  ir saugome.  Suvokime,  kad  visos  užduotys  skirtos  pažinti  ne  tik  gamtą, bet ir save, atskleisti žmogaus ir gamtos ryšiui, jos ugdo žmogaus vertybines nuostatas, gebėjimą bendrauti, spręsti gyvenimo problemas ir daug ką pačiam atrasti. Todėl šią savaitę turėjome didelį ir reikšmingą tikslą – kodėl reikia tausoti gamtą? Vaikai susipažino su atliekų rūšiavimo tvarka, su tėveliais švarino gamtą – “dirbo švaros agentais”.  Kūrybiškai gamino darbelius iš antrinių žaliavų, kūrė draudžiamuosius ženklus – “NEDEGINK ŽOLĖS”.

Vaikams labiausiai patiko namų ir lauko lobio paieškos. Štai, pasigėrėkit, kiek lobių surado.

Paruošė: mokytoja – metodininkė Živilė Belickienė