NORDPLIUS PROJEKTAS

NORDPLIUS PROJEKTAS: „STEAM ŽALIU BŪDU: KEITIMASIS GERĄJA PRAKTIKA“

 

     Džiaugiamės, jog mūsų lopšelis-darželis „ Rūta“  laimėjo Nordplius projektą inicijuotą darželio direktoriaus pavaduotojos Audronės Putauskienės. Projekto vykdymas prasidėjo nuo 2022-09-01d. ir tęsis iki 2023 birželio mėn. Projekte dalyvauja 6 mokytojos : Alina Slančiauskienė, Živilė Belickienė, Regina Ramanauskienė, Giedrė Paškevičiūtė,  Asta Juodėnienė ir Kristina Žėglienė.

      Pagrindinis projekto tikslas – populiarinti tvarias ugdymo priemones STEAM mokyme, keičiantis praktine patirtimi su projekto partneriais. STEAM kryptis pasirinkta todėl, kad šiuolaikinės švietimo sistemos tam skiria tikrai daug dėmesio dalyką ir ieškoti būdų, kaip jį išmokyti labai praktiškai. Praktiniam mokymui yra daug medžiagos reikia. Dar daugiau medžiagų reikia ir sunaudojama darželiuose dirbant su auklėtiniais nuo 1-7 metuku. Darželių mokytojos, vis dar naudoja ne itin draugiškas medžiagas mūsų aplinka. Pavyzdžiui, plastikiniai indai, plastikiniai šiaudeliai, plastikiniai žaislai, popierius ir kt. Dėl Dėl šios priežasties mokytojai mato būtinybę ieškoti tvaresnių sprendimų ir medžiagos STEAM mokyme.

     Dalyvaujančios institucijos (trys vaikų darželiai iš trijų Baltijos šalių: Lietuva, Latvija, Estija) turi didelę patirtį dirbant su tvariu STEAM medžiagų ir jie nori pasidalinti savo patirtimi, kad praturtintų vieni kitus. Mokytojai iš koordinuojančios institucijos ir iš partnerių institucijų pasidalins savo patirtis.

    Projekto tikslai:

1. organizuoti mobilią veiklą, kad būtų dalijamasi ekologiškais STEAM mokymo metodais (trumpalaikis objektyvus);

2. įgyti ekologiškus STEAM mokymo metodus ir įtraukti juos į įprastas mokymo programas

kiekviena institucija (ilgalaikis tikslas);

3. stiprinti bendradarbiavimą švietimo, Baltijos švietimo erdvės srityje (ilgalaikis tikslas).

   Projekte mokytojai iš trijų skirtingų šalių dalinsis savo patirtimi, kaip mokyti STEAM naudojant perdirbamas medžiagas ir kaip integruoti skaitmenines priemones ir inovacijas į ugdymo procesą. Be to, dirbant kartu bus stiprinamas bendradarbiavimas švietimo, Baltijos švietimo erdvės klausimais; lingvistinės bus skatinamas kultūrinis supratimas; novatoriški STEAM produktai ir metodai bus skatinamas mokymas. Projekte dalyvauja 3 vaikų darželiai/priešmokyklinės įstaigos iš trijų Baltijos šalių, su kuriais dirba mokiniai nuo 1 iki 7 metų.

   Sukurta partnerystė, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp Marijampolės „Rūtos“, Estijos Kohtla-Jarve lopšelio-darželio „Tareke“ ir Latvijos Daugpilio miesto Centra Vidusskola be abejo, bus tęsiama ir kitų projektų metu.

Parengė mokytoja: priešmokyklinio ugdymo mokytoja Alina Slančiauskienė