MES LABAI MYLIME LIETUVĄ

Vasario 15 dieną, vaikų darželyje ,,Rūta“ priešmokyklinio ugdymo grupės:  ,,Pelėdžiukai‘ ir ,,Smalsučiai“ minėjo Vasario 16 –ąją  Valstybės atkūrimo dieną. Susirinkę salėje, minėjimą pradėjome iškilmingai giedodami Lietuvos Himną, Su vaikučiais aptarėme svarbias Lietuvai datas bei vietas, Nepriklausomybės Akto reikšmę. Padeklamavome A. Matučio ,,Aš tavo gimtinė“ ir Z. Gaižauskaitės ,,Tėvynė“ eilėraštukus skirtus Lietuvai. Nuoširdžiai skambėjo dainelės ,,Trys spalvos“ bei ,,Tėviškėlė“. Stebėdami skaidres, vaikai įvardino pagrindinius simbolius ir reprezentacines Lietuvos vietas. Ratelyje pažaidę l. l. žaidimą ,,Pliauškutis“, visi piešėme ilgiausią sveikinimą Lietuvai. Vaikučiai ne tik sužinojo Lietuvos istorijos fragmentus, bet prasmingai ir džiugiai praleido ūkanotą Vasario rytą…

 

  • IMG_0926
  • IMG_0942
  • IMG_0944
  • IMG_0949
  • IMG_0955
  • IMG_0966
  • IMG_0967
  • IMG_0970