MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

Informuojame, kad vadovaujantis Marijampolės Savivaldybės Tarybos 2021 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 1-58 “Dėl sutikimo reorganizuoti Marijampolės vaikų lopšelį-darželį “Varpelis” prijungimo būdu prie Marijampolės vaikų lopšelio-darželio “Rūta” parengtas Marijampolės vaikų lopšelio-darželio “Varpelis” reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės vaikų lopšelio-darželio “Rūta” reorganizavimo sąlygų aprašas.

Su Marijampolės vaikų lopšelio-darželio “Varpelis” reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės vaikų lopšelio-darželio “Rūta” reorganizavimo salygų aprašu galite susipažinti internet svetainėse http://marijampolevarpelis.lt ir https://www.rutald.lt

  • Del l-d Varpelio reorganizavimo sąlygos docx (1)