KŪRYBINIŲ IDĖJŲ RAIŠKA „ SMALSUČIŲ“ GRUPĖJE

SAVAITĖS TEMA „ PER MOKSLO KALNUS“

  Nuotolinio darbo laikotarpis : 2020-05-05-2020-05-09

       Aplinkos pažinimas ir tyrinėjimas mažo žmogaus gyvenime, ugdant  asmenybę, atlieka svarbų vaidmenį. Jau  vaikystėje vaikams patinka paliesti, paimti, išbandyti, stebėti juos supančią aplinką, žaislus ir kitus daiktus. Šios savaitės tikslas – ugdyti žingeidumą, norą mokytis, tyrinėjant bei eksperimentuojant.

     Smalsučių ugdytiniai kartu su tėveliais šią savaitę tyrinėjo, klausėsi, uodė, lietė,  tap pat išardėme ir sudėjome kitaip, kai tirpdėme, šildėme, šaldėme medžiagas, kai sodinome augalus ir stebėjome, kaip jų augimą veikia šviesa, laistymas ir pan. …

     Vaikai atliko pasiūlytas užduotis, stebėjo, analizavo ir darė išvadas. Visi kiekvieną  rytą mankštinosi su pirštų mankšta.  Piešė jūrą, vaivotykštę, naudojant daug vandens, atliko eksperimentą – ,,Ugnikalnis”, dare įvairius bandymus su balionais.

     Tap pat “ Smalsučiai” susipažino su DŽ. Rodario pasaka – ,,Žibuoklė Ašigalyje”, raide ,,S” rašė ją į sąsiuvinukus.  Puikiai atliko užduotis pratybose, matematinius pratimus.

   Atlikdami bandymus, patyrėme daug džiaugsmo – aplinkos pažinime, skaičiavimo ir matavimo pratimuose, tyrinėjimo ir kūrybiškumo patirtyje. Aktyviai dalyvavo visi šeimos nariai, įgyvendininant savaitės uždavinius.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos  Alina ir Rasa