„KUBUŠ” gamtos mylėtojų klubas

Apie programą

„KUBUŠ gamtos mylėtojų klubas“ yra viena didžiausių nacionaliniu mastu vykdomų edukacinių programų vaikų darželiuose. Programos pagrindinis tikslas – stiprinti vaikų sveikatos ir ekologinio ugdymo įgūdžius, žinias bei gebėjimus, įtvirtinant medžiagą netradicinėmis priemonėmis bei edukacinėmis veiklomis. Pagrindiniai uždaviniai yra ugdyti gebėjimą priimti sveikam augimui palankius sprendimus, skatinti patirtus įspūdžius išreikšti meninėmis priemonėmis, netradiciniais būdais, edukacinėse veiklose bei stiprinti vaikų ekologinį supratingumą, gamtosaugos patirties plėtotę tinkamais edukaciniais metodais, tokiais, kaip augalų sodinimas, morkų dienos ar pirmosios pavasario dienos šventimas.  Visos edukacinės medžiagos herojus yra meškutis Kubuś, kuris rodo gamtos grožį ir padeda vaikams ją puoselėti bei saugoti. Su paruošta metodine medžiaga vaikai įtraukiami į užsiėmimus, kurie padeda pažinti augalus, gyvūnus, moko kaip reikia saugoti gamtą ir jos teikiamus išteklius, tokius, kaip elektros energija, vanduo. Taip pat mokomoji medžiaga padeda vaikus mokytis sveikos mitybos ir gyvensenos.   Visi pedagogai dalyvaujantys programoje gavo unikalią edukacinę medžiagą, kuri yra specialiai paruošta ir pritaikyta vaikų darželiams: mokytojo knygas, vaikų knygeles.  Užbaigus gamtos mylėtojų klubo programą visi dalyvavę pedagogai ir įstaiga gavo sertifikatus, patvirtinančius darželio dalyvavimą programoje.

Sveikiname auklėtojas: Reginą Ramanauskienę, Laimutę Miceikienę, Astą Dembinskienę, Žanetą Jasiukevičienę gavus „Kubuš gamtos mylėtojų klubo“ sertifikatus.

   Kubuš