KAS GALI BŪTI GRAŽIAU UŽ VAIKŲ KŪRYBIŠKUMĄ?

TEMA: VAIKŲ LAISVAM KŪRYBIŠKUMUI LAVINTI!

Nuotolinio darbo laikotarpis: 2020-04-14 iki 2020-04-17

Kūrybiškumas – tai gebėjimas reikšti naujas idėjas, originaliai mąstyti, rasti įvairių būtų problemoms spręsti. Greičiausiai vaiko kūrybiškumą nuslopinsite kritikuodami jį. Leiskite vaikui klysti, parodykite, jog gerbiate ir palaikote jo idėjas. Neskubėkite atlikti užduoties už vaiką, geriau paraginkite jį patį ieškoti sprendimo būdų.

Šią savaitę, kūrėme laisvai: piešėm, lipdėm, dainavom, šokom, žaidėm, kūrėm istorijas ir netgi pasigaminom karantino draugą.

Parengė: mokytoja-metodininkė Živilė Belickienė