„GERUMO NIEKADA NEBŪNA PER DAUG“

„Ge­ru­mo ne­pa­lie­si, jį ga­li tik pa­jus­ti ir do­va­no­ti ki­tam žmo­gui. Tik rūpindamasis kitais aš tik pasijuntu gyvas. Gyvybę žmogui įkvepia ne savas automobilis ar namas  ir ne  atvaizdas veidrodyje. Tik atiduodamas savo laiką žmogui, kuris atėjo nuliūdęs, o išeina šypsodamasis, tada jaučiuosi beveik toks pat sveikas, kaip geriausiais savo gyvenimo metais“. Advento metas – tai laikas, kupinas laukimo, kviečiantis į rimtį ir susikaupimą, primenantis, kad žmogus gyvas tik veikloje. Ir tik per tikėjimą, nuolat judėdamas ir gerus darbus darydamas, tobulindamas save, augdamas dvasia, skleisdamas aplink save meilę ir gėrį, gali pajusti pilnatvę… „Dosnumas –tai žmogiškumo esmė, suteikianti gyvenimui prasmę: kiek sugebame suteikti džiaugsmo  ir padėti kitiems, kiek jaučiamės reikalingi  ir vertinami….“. Šiomis Dalai Lamos mintimis Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ vaikučiai ir visa bendruomenė dėkoja už dovanas Dariui Kemeraičiui ir jo šauniai  komandai- Alvydui Kirkliauskui, Artūrui Visockiui, Albinui Mitrulevičiui ir Jonui Grabauskui. Tariame „AČIŪ“ už jūsų gerus darbus ir kartu džiaugiamės  jūsų savanoryste, kuri suteikia Jums gyvenimo prasmės pilnatvę.

      Marijampolės vaikų lopšelio-darželio bendruomenė

  • IMG_2559
  • IMG_2567
  • IMG_2562
  • IMG_2573
  • IMG_2565
  • IMG_2581