GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA „ŠIUOLAIKINIO VAIKO POREIKIAI IR INOVACIJOS“

Siekiant sustiprinti  socialinį dialogą, bendradarbiavimą ir partnerystės svarbą ugdymo procese,  2020 m. vasario 18 d. Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Rūta“ lankėsi Vilkaviškio lopšelio-darželio „Eglutė“ mokytojų grupė. Mūsų lopšelio- darželio mokytojos dalinosi gerąja patirtimi, pristatant ugdymo procesą, dirbant su inovatyviomis  priemonėmis-„SMART“ lenta, interaktyviomis grindimis, „Bee-Boot, Blu-boot“ bitutėmis, šviesos terapijos, IT robotikos ir Lego konstravimo priemonėmis. Kolegės darželyje apžiūrėjo sudarytas sąlygas vaikams domėtis, abejoti, bandyti ir atrasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, plėtojant individualius gebėjimus ir formuojant pamatus tolesniam ugdytinių kūrybiniam mąstymui.  taikant inovatyvias priemones. Susitikimas prie kavos puodelio buvo šiltas, betarpiškas, dalykiškas, pasidalinant savosiomis patirtimis, dirbant su šiuolaikinio amžiaus vaikais ir numatant tolimesnius bendradarbiavimo žingsnius.

 • IMG_1510
 • IMG_1446
 • IMG_1452
 • IMG_1461
 • IMG_1492
 • IMG_1479
 • IMG_1487
 • IMG_1478
 • IMG_1448
 • IMG_1472
 • IMG_1476
 • IMG_1500
 • IMG_1471
 • IMG_1460
 • IMG_1449