ERAZMUS+ PROJEKTO „ŽAISK-KURK-PAŽINK“ VAIKŲ PIEŠINIŲ PARODA KONKURSAS

         Marijampolės lopšelis-darželis ,,Rūta“  laimėjo Nacionalinės švietimo agentūros Erasmus+2 pagrindinio veiksmo bendradarbiavimo partnerystės (KA220) projektą ,,Ikimokyklinių įstaigų skaitmeninio raštingumo gebėjimų ugdymas‘‘ ir pasirašė sutartį su Švietimo mainų paramos fondu (sutarties numeris-2021-1-LT01-KA220-SH000027714). Prasidėjo gražus bendradarbiavimas su projekto partneriais: LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINE SĄJUNGA, SCUOLA DELL“ INFANZIJA SANTA CROCE-CACA DEI BAMBINI MARIA MONTESSORI (Italija), C.M. SKOLIDI & SIA E. E. (Graikija), CENTRO SAN VIATOR (Ispanija), FORMA. AZIONE SRL (Italija), siekiant projekto tikslo tobulinti ankstyvojo ugdymo ir priežiūros (ECEC) skaitmeninimą, įskaitant animacinio turinio kūrimą ir kokybės užtikrinimo stiprinimą. Projektas bus įgyvedinamas per 24 mėn. ( nuo 2021-12-01 iki 2023-11-30). Pirmasis susitikimas vyks Graikijoje 2022 sausio 11-12 d.d, kuriame bus aptarti projekto vykdymo tikslai, intelektinių produktų kūrimo programa, kuriamas projekto Erasmus+ logotipas. Tuo tikslu kiekvienas projekto partneris organizavo piešinių parodą- konkursą savo įstaigose, kurioje dalyvavo specialiųjų ugdymo (si) poreikių turintys vaikai. Mūsų lopšelyje- darželyje „Rūta“ buvo atrinkta 23 piešiniai, kurie kartu su  ikimokyklinio ugdymo  mokytojomis Rasa Alaburdiene ( Debesėlių gr.) ir Žaneta  Jasiukevičienė (Kvatoklių gr.) išvyko į Graikiją. Susitikime numatyta visų projekto partnerių vaikų piešinių paroda- konkursas, kuriame bus atrinktas vienas piešinys projekto Erasmus+  logotipo kūrimui.

          Norime pasidžiaugti filmuku, sukurtu CANVA platformoje, kuris bus pristatomas Graikijoje. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos taip pat pristatys video medžiagą apie  mūsų Sūduvos krašto miestą- Marijampolę.

Linkime kolegėms sėkmės ir laukiame sugrįžtant su naujomis idėjomis projekto vykdymui ir įgyvendinimui.

      Viešinimo informaciją parengė: ikimokyklinio ugdymo mokytojos Laura Naujokienė ir Jurgita Kumpienė

  • Koliazai 2
  • koliažai 3
  • KOLIAŽAI 4
  • koliažai