Erasmus+ projekto tarptautiniai mokymai „Animacijos kūrimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“ Perudžoje

Marijampolės vaikų lopšelio – darželio ,,Rūta“ vadovai ir mokytojai, suvokdami būtinybę stiprinti įgūdžius, kompetencijas, dalintis gerosiomis patirtimis ir praktikomis su kolegomis, daug dėmesio skiria įsitraukimui į tarptautinius projektus. Jau gerokai įsibėgėjo, kartu su partneriais iš Lietuvos, Italijos, Ispanijos ir Graikijos, vykdomo Erasmus+ projekto ,, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijų prisitaikymas prie skaitmeninio amžiaus“ veiklos.

2023 m. sausio 23-27 d. Perudžoje, Italijoje vyko projekto antrieji tarptautiniai mokymai „Animacijos kūrimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“, kuriuose dalyvavo ir 4 mokytojos – Žaneta Jasiukevičienė, Violeta Botyrienė, Aistė Daugėlienė ir Giedrė Paškevičiūtė – iš Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Rūta“. Mokymai buvo organizuoti siekiant įgyvendinti vieną iš pagrindinių projekto tikslų – suteikti mokytojams galimybę tobulinti jų įgūdžius ir kompetencijas dirbant su IKT priemonėmis ir skaitmeninio ugdymo turinio kūrimu ikimokykliame ir priešmokyklinaime ugdyme.

Mokymus organizavo projekto partneriai iš Italijos – „Forma.Azione“ ir Marija Montessori vaikų darželis „Santa Croce“, o mokymus vedė specialistai iš P-consulting – tai IT, mokymų ir konsultavimo įmonė, įsikūrusi Patras mieste, Graikijoje ir jie yra vieni iš šio Erasmus+ projekto partnerių. Taip pat mokymuose dalyvavo atstovai iš Centro san Viator (Ispanija) ir Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (Lietuva).

1

Inovatyvus ugdymas ir kūrybiškas požiūris

Mokymų dalyviai praktinių užsiėmimų metu susipažino su 3 animacijų kūrimo programomis – Pencil2D Animation, Toontastic 3D,  TupiTube. Šių programų pagalba mokytojai gali pasirinkta tema sukurti mokomąjį filmuką / animaciją, ją įgarsinti ir pritaikyti ugdymo procese. Tai nauja, įdomi, reikalaujanti susikaupimo, kruopštumo bei kūrybiškumo ir mokytojams iš Lietuvos neįprasta ugdymo turinio kūrimo ir pačio proceso organizavimo priemonė bei forma. Mokytojos džiaugiasi, kad įgytomis žiniomis galės pasidalinti su kolegėmis, skaitmeniniu turiniu praturtinti ugdymą ir į nesudėtingų animacijų kūrimą įtraukti vaikus.

2

3

4

5

Kultūrinis pažinimas – Montessori ugdymo metodas

Mokymų dalyviai turėjo unikalią galimybę apsilankyti 1861 m. įkurtame pirmajame  Perudžos miesto (Italija) valstybiniame vaikų darželyje – Santa Croce, kuris įsikūręs buvusio Karmelitų vienuolyno patalpose. Šios įstaigos ugdymo tikslas visada buvo harmoningas vaiko asmenybės ugdymas.

1949 m. pati Maria Montessori sugrįžo į Perudžą, kad įsteigtų Pedagoginių studijų centrą ir Santa Croce darželyje įkurtų pirmąją pasaulyje mokslinės pedagogikos „Marijos Montessori eksperimentų salę“, kuri veikia iki šių dienų ir mokymų dalyviai patys galėjo pasijausti šiek tiek mokslininkais ir iš šios ypatingos erdvės stebėti, kaip vyksta ugdymo procesas. Šioje stebėjimo salėje daug laiko praleido ir pati Marija Montessori, o jos mokinė ir artima bendražygė Maria Antonietta Paolini daugiau nei 40 metų tęsė nacionalinius tyrimus ir mokytojų mokymą, tokiu būdu Santa Croce tapo atskaitos tašku skleidžiant Montessori metodą Perudžoje ir visame pasaulyje.

6

7

8

Šiuo metu Santa Croce yra vaikų darželis – mokykla, kuris vadovaujasi Montessori filosofija ir kartu yra mokymų centras. Santa Croce misija ir prioritetiniai tikslai apibrėžiami identifikuojant save kaip Montessorinę mokyklą, kuri siekia įgyvendinti visišką žmogaus formavimąsi pagal individualios autonomijos, laisvės ir atsakomybės principus, kurie yra realizavimo ir išraiškos sąlygos žmogiškojo potencialo ir konkretaus vaiko teisių patvirtinimo.

Santa Croce ugdymas remiasi šiais pricipais:

– sureikšminti kiekvieno vaiko pasisveikinimo momentą, kad mokyklos aplinka taptų jo „gyvenama aplinka“;

– parengti išpuoselėtą ir moksliškai sutvarkytą, vaikams tinkamą aplinką, kurioje būtų galima laisvai judėti, įgyti patirties ir įgūdžių;

- ugdyti pasitikėjimą savo vaikučiais;

– ugdyti savo emocijų suvokimą ir pasireiškimą;

– atkreipti dėmesį į individualumą ir įvairovę, vertinant juos ir skatinant lyginti;

– ugdyti vaikų gebėjimą ugdytis, savarankiškumą, iniciatyvumą ir savarankiškumą, skatinant jų, kaip aktyvių ir atsakingų veikėjų, vaidmenį mokyklos bendruomenėje;

– skatinti dalyvavimą, pagarbą, prieinamumą ir supratimą kito atžvilgiu, abipusę pagalbą prireikus ir bendradarbiavimą;

– padėti atrasti asmeninius pomėgius, suvokti savo motyvaciją mokytis, atsakyti į smalsumus ir skatinti kritinį jausmą;

– bendradarbiauti su šeima aiškiai, sąžiningai ir pagarbiai.

Ekskursijos po Santa Croce darželį-mokykla metu supažinome su aplinka, sužinojome, kad įstaigą šiuo metu lanko 130 vaikų, suskirstytų į 6 mišraus amžiaus (3-5 m.) klases. Įstaigoje vaikų ugdymas ir lavinimas vyksta laikantis Montessori filosofijos. Stebėjome užsiėmimus įvairiose grupėse. Sužavėjo muzikos ir anglų kalbos užsiėmimai.  Diskusijų metu dalinomės savo įžvalgomis, pastebėjimais apie skirtingas mokytojų patirtis Italijos ir Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Turėjome galimybę patys išbandyti mokomąsias priemones, kurios yra naudojamos įgyvendinant Montessori metodiką. Verta pažymėti, kad visos šios priemonės nėra labai sudėtingos ir pagamintos iš natūralių medžiagų.

910

1112

1415

16

1317

Apibendrinant Erasmus+ projekto mokymus, vykusius Perudžoje, galime drąsiai teigti, kad jie buvo naudingi, informatyvūs, kupini naujų patirčių ir netikėtų potyrių. Visada gera dalintis gerosiomis patirtimis su kolegomis, o čia dar ir kitų valstybių specifinės patirtys, kurias atradę galime kažkokius jų elementus pritaikyti ir savo kasdieniame darbe ir vaikų ugdymo procese jau Lietuvos ugdymo įstaigose.