DĖMESIO TĖVELIAMS !

Mokant mokestį už vaiko išlaikymą darželyje (internetu) mokėjimo paskirtyje  BŪTINA nurodyti vaiko vardą ir pavardę.

Nuo 2023 m. liepos 1 dienos keičiasi mokestis už vaiko išlaikymą darželyje.

9.4. liepos–rugpjūčio mėnesiais (moka tie Tėvai, kurių vaikas lanko Įstaigą):

9.4.1. 30 eurų už vieną (pirmą) vaiką;

9.4.2. 20 eurų už antrą vaiką;

9.4.3. 10 eurų už trečią ir kiekvieną kitą vaiką;

9.5. Tėvai pažymą apie antro, trečio ir t.t. vaiko ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymą pristato iš Įstaigos, kurią jis lanko;

9.6. fiksuotą mėnesinį mokestį moka visi Tėvai, išskyrus, kai švietimo įstaiga Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu ir (ar) dėl karantino paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijoje nevykdo ugdomosios veiklos arba karantino laikotarpiu vaikas (vaikai) nelanko įstaigos.

10. Mokestis už vaiko išlaikymą nemokamas, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka vaikui paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas (Marijampolės savivaldybės tarybos  2023-05-29 sprendimas Nr. 1-135) „Dėl mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Prašome iki 2023 m. liepos 1 dienos dėl mokesčio

(nuolaidos  už antrą, trečią ir kiekvieną kitą vaiką)

už vaiko išlaikymą darželyje taikymo kreiptis į darželio administraciją.

                                                                                      Darželio administracija