DAILĖS STUDIJOS VAIKUČIŲ SAVIRAIŠKA

1 TEMA: “MEDIS – PIRŠTUKAIS”

Nuotolinei užduočiai atlikti buvo skirta dvi akademinės valandos (gegužės 19 – 21 dienomis).

Mažieji Dailės studijos ugdytiniai popieriaus lape pieštuku apvedė savo ranką beveik iki alkūnės. Tai – medžio kamienas. Jį nutapė guašu. Paskutinis darbo etapas – linksmiausias. Ant medžio pirštukais štampavo lapus, arba žiedus.

Tapydami ir štampuodami atkreipė dėmesį, į medžio kamieno spalvas, į lapų ar žiedų spalvinę gamą.

2 TEMA: “MIEGANČIO KATINO SAPNAS”

Nuotolinei užduočiai atlikti buvo skirtos 2 akademines valandas. Nuo gegužės 26d. iki gegužės 28d.

Mažieji dailininkai piešė labai didelį miegantį katiną ir tai ką jis sapnuoja. Ši užduotis skirta lavinti vaiko vaizduotei, išradingumui.

Užduotis paruošė mokytoja metodininkė – Aušra Šuliokienė

  • Leja Slavickaite Rutan
  • Melita Blaskeviciute Ruta 3
  • Vasare R.
  • Melita Blaskeviciute Ruta
  • Vasare Ruta 3n
  • Vilte Ruta 2