DAILĖS STUDIJOS UGDYTINIŲ SAVIRAIŠKA

TEMA: Grafinė kompozicija ” Voro namai”

Tikslas: Vaizduotės, kūrybiškumo lavinimas

Piešinys “Voro namai” atliktas grafiškai, t.y. naudojant vaikams tinkamas grafikos priemones – pieštukus, markerius. Piešiant nenaudojamos spalvos, todėl išryškėja linijų, raštų grožis. Užduočiai atlikti buvo skirta 2 akademinės valandos.

Parengė:  mokytoja- metodininkė Aušra Šuliokienė

  • Ieva. Ruta
  • Ruta 1
  • Ruta
  • Vasare Ruta 1
  • Vilte Ruta 1
  • Vilte Ruta 2