PRANEŠIMAS APIE REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 4 dalimi, 2.99 ir 2.101 straipsniais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 24 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 5 ir 6 dalimis ir Marijampolės savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1-134 „Dėl sutikimo reorganizuoti Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“, Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Nykštukas“, Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Pasaka“, Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Rūta“, Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Rasa“, Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Šaltinėlis“, Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Šypsenėlė“, Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Vaivorykštė“, Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Želmenėliai“ ir Marijampolės sav. Patašinės universalų daugiafunkcį centrą sujungimo būdu į Marijampolės vaikų lopšelį-darželį“, pranešame apie parengtą reorganizavimo sąlygų aprašą.

Reorganizuojamos įstaigos:

1. Pavadinimas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“;

1.1. Teisinė forma: biudžetinė įstaiga;

1.2. Buveinė: Mokolų g. 69, LT-68163 Marijampolė;

1.3. Juridinio asmens kodas: 190450037;

1.4. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą: Juridinių asmenų registras.

2. Pavadinimas: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“;

2.1. Teisinė forma: biudžetinė įstaiga;

2.2. Buveinė: Uosupio g. 2, LT-68160 Marijampolė;

2.3. Juridinio asmens kodas: 190448342;

2.4. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą: Juridinių asmenų registras.

3. Pavadinimas: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“;

3.1. Teisinė forma: biudžetinė įstaiga;

3.2. Buveinė: P. Vaičaičio g. 24, LT-68292 Marijampolė;

3.3. Juridinio asmens kodas: 190449259;

3.4. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą: Juridinių asmenų registras.

4. Pavadinimas: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“;

4.1. Teisinė forma: biudžetinė įstaiga;

4.2. Buveinės: Draugystės g. 5A, LT-68255 Marijampolė ir Jaunimo g. 3, LT-68247, Marijampolė;

4.3. Juridinio asmens kodas: 190449444;

4.4. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą: Juridinių asmenų registras.

5. Pavadinimas: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“;

5.1. Teisinė forma: biudžetinė įstaiga;

5.2. Buveinė: Rasos g. 21, LT-68187 Marijampolė;

5.3. Juridinio asmens kodas: 190448538;

5.4. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą: Juridinių asmenų registras.

6. Pavadinimas: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“;

6.1. Teisinė forma: biudžetinė įstaiga;

6.2. Buveinė: K. Griniaus g. 12A, LT-68282 Marijampolė;

6.3. Juridinio asmens kodas: 190450222;

6.4. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą: Juridinių asmenų registras.

7. Pavadinimas: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“;

7.1. Teisinė forma: biudžetinė įstaiga;

7.2. Buveinė: R. Juknevičiaus g. 80, LT-68192 Marijampolė;

7.3. Juridinio asmens kodas: 191649519;

7.4. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą: Juridinių asmenų registras.

8. Pavadinimas: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“;

8.1. Teisinė forma: biudžetinė įstaiga;

8.2. Buveinė: Mokolų g. 11, LT-68172 Marijampolė;

8.3. Juridinio asmens kodas: 190450375;

8.4. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą: Juridinių asmenų registras.

9. Pavadinimas: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“;

9.1. Teisinė forma: biudžetinė įstaiga;

9.2. Buveinės: J. Žemaitės g. 25, LT-68263 Marijampolė ir Vasario 16-osios g. 3, LT-68299 Marijampolė;

9.3. Juridinio asmens kodas: 190451281;

9.4. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą: Juridinių asmenų registras.

10. Pavadinimas: Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras;

10.1. Teisinė forma: biudžetinė įstaiga;

10.2. Buveinė: Nausupės skg. 4, Patašinės k., Marijampolės sen., LT-69105 Marijampolės sav.;

10.3. Juridinio asmens kodas: 190396618;

10.4. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą: Juridinių asmenų registras.

Po reorganizavimo veiksianti nauja biudžetinė įstaiga – Marijampolės vaikų lopšelis-darželis.

Reorganizavimo būdas – sujungimo būdu Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“ ir Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras (toliau – Reorganizuojamos įstaigos) reorganizuojamos sujungiant jas į Marijampolės vaikų lopšelį-darželį, kuriam po reorganizavimo pereina visos Reorganizuojamų  įstaigų teisės ir pareigos ir kuris po reorganizavimo tęs veiklą. Momentas, nuo kurio pasibaigiančio juridinio asmens teisės ir pareigos pereina tęsiančiam veiklą po reorganizavimo juridiniam asmeniui – 2024 m. birželio 1 d.

Nuo 2024 m. sausio 10 d. su reorganizavimo sąlygomis ir kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 24 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais dokumentais galite susipažinti viešai:

1. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, adresas Mokolų g. 69, LT-68163 Marijampolė;

2. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“, adresas Uosupio g. 2, LT-68160 Marijampolė;

3. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“, adresas P. Vaičaičio g. 24, LT-68292 Marijampolė;

4. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“, adresas Draugystės g. 5A, LT-68255 Marijampolė;

5. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“, adresas Rasos g. 21, LT-68187 Marijampolė;

6. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“, adresas K. Griniaus g. 12A, LT-68282 Marijampolė;

7. Pavadinimas: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“, adrsas R. Juknevičiaus g. 80, LT-68192 Marijampolė;

8. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“, adresas Mokolų g. 11, LT-68172 Marijampolė;

9. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“, adresas J. Žemaitės g. 25, LT-68263 Marijampolė;

10. Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras, adresas Nausupės skg. 4, Patašinės k., Marijampolės sen., LT-69105 Marijampolės sav.

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bus vieną kartą paskelbta Reorganizuojamų įstaigų interneto svetainėse  ir raštu pranešama visiems reorganizavime dalyvaujančių biudžetinių įstaigų kreditoriams.