„ŽAIDIMAI MOKO“

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ

SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ IR LOGOPEDŲ

PREVENCINIS PROJEKTAS

„ŽAIDIMAI MOKO“

Nuo 2017m. spalio 1 dienos iki 2018m. balandžio mėn. 1d., mūsų darželyje bus vykdomas Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų prevencinis projektas „Žaidimai moko“. Darželio logopedė Aistė Daugelienė susidomėjo šiuo projektu ir pakvietė pedagoges jame dalyvauti. Prie projekto prisijungė „Debesėlių“ grupės bendruomenė.

Norint išvengti sunkumų rengiantis mokyklai, reikalinga lavinti regimąjį ir erdvės suvokimą specialiosiomis užduotimis, kurios gali būti integruojamos į užsiėmimus ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje. Nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas gali kliudyti sėkmingam rašymo ir/ar skaitymo mokymui mokykloje.

Dalyvaudami šiame projekte, žaidimų, specialiųjų ir kūrybinių užduočių metu mažieji lavins erdvės ir regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką; plės erdvės sąvokas, gausins žodyną, tikslins gramatinę kalbos sandarą.

Siekiant geresnės ugdymo kokybės, naudojantis projekto programa, bus įvairinamas ugdymo procesas.

Projekte dalyvauja 196 Lietuvos ugdymo įstaigos ir dvigubai daugiau pedagogų.