“ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“

Tėvynė
Tą šilą apjuostą
Vaivorykštės juosta,
Tą žemę rasotą,
Tą kvepiantį sodą,
Tą gintaro saują,
Tą tekančią saulę,
Tą skrendantį paukštį,
Tą ąžuolą aukštą,
Virš jo tą mėlynę
Vadinam Tėvyne.

                                          Juozas Nekrošius

Darželio „Rūta“ ugdytiniai ir visa bendruomenė minėjome Sausio 13 – osios dieną. Patriotiškumas prasideda nuo paprastų dalykų, vienas svarbiausių: visomis prasmėmis mylėti savo šalį, žinoti jos istoriją ir gerbti žmones, kurie kovojo už laisvę. Dalyvaudami Visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“ dešimčiai minučių languose buvo uždegtos vienybės ir atminimo žvakutės žuvusiems  už Lietuvos laivę. Ryto rato metu mokytojos  kalbėjo vaikams suprantama kalba apie buvusius tos dienos įvykius, stengėmės perteikti tautos patriotiškumo, pasiaukojimo, meilės jausmą ir  žinias apie savo gimtąją šalį – Lietuvą. Veiklos metu kirpome, dažėme neužmirštuoles  ir jomis papuošėme kalnelį. Gera pajausti bendrystę, švęsti ir pabūti kartu.

 • IMG_1158
 • IMG_1183
 • IMG_1188
 • IMG_1185
 • IMG_1207
 • IMG_1199
 • IMG_1198
 • IMG_1210
 • IMG_1209

“SENOLIAI-MŪSŲ ATMINTIS IR IŠMINTIS. AČIŪ, KAD ESATE!”

Sausio 11 d. švenčiama Tarptautinė žodžio „AČIŪ“ diena. „Ačiū“ – tai mandagiausias žodis bet kokia pasaulio kalba. Psichologų nuomone, žodis „Ačiū“ ramina žmogų ir pamalonina sielą.

Šį magišką žodį Marijampolės lopšelio – darželio „Rūta“, „Aitvarų“ grupės ugdytiniai su savo mokytojomis Regina Ramanauskiene ir Laimute Miceikiene, tarė senoliams. Čia gyvenantiems seneliams  jie atvežė ne tik dainų, eilėraščių, dovanų, bet ir nesuvaidintą nuoširdumą. Tai gražus kelių kartų susitikimas. Mokytojų požiūriu, vaikams  dėmesį, pagarbą senatvei reikia ugdyti nuo mažens – įsitikinusios lopšelio – darželio „Rūta“ mokytojos.

Suaugusiųjų rodomas pavyzdys yra puikiausias mokytojas. Jau kelinti metai iš eilės, mokytojos  mezga vilnones kojines ir taip su mažaisiais džiugina ir lanko senelius globos namuose. Mo­ky­da­mie­si da­ry­ti ge­rą vaikai ar­ti­miau su­si­pa­žįs­ta su vy­res­niais žmonėmis, mo­ko­si perimti jų sukauptą gyvenimo patirtį, šeimos, bendruomenės, tautos, istoriją.

Nuoširdus dėmesys sujaudino  socialinės globos centro gyventojus ir darbuotojus. Visi drauge dainavo liaudies dainas, prisiminė tautosakos patarles, priežodžius, mįsles. Vaikai drąsiai,  nuoširdžiai  spaudė rankas senoliams, norėdami  susipažinti ir palinkėti sveikatos. Darbuotojai ir seneliai dėkojo už apsilankymą ir išlydėjo tardami „Iki susitikimo“.

Neužmirškime, kad ištartas paprastas žodis „AČIŪ“ gali sušildyti ir įkvėpti. Svarbu tai pasakyti visiems šalia esantiems iš širdies.

 • IMG_1154
 • IMG_1126
 • IMG_1139
 • IMG_1132
 • IMG_1151
 • IMG_1140

TRIJŲ KARALIŲ VIEŠNAGĖ

Trys Karaliai, trys Karaliai

Per pasaulį eina,

Trys Karaliai, trys Karaliai

Neša džiaugsmą, laimę.

Trys Karaliai – sausio 6 d. švenčiama šventė, kuria tradiciškai pasibaigia Kalėdinis laikotarpis. Mūsų darželyje vaikus aplankė trys Karaliai – Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, o jiems kelią rodė Angelas, nešinas žvaigždę. Karaliai, prisistatę išminčiais vaikams papasakojo, jog einantys aplankyti tolimoje šalyje gimusio kūdikėlio Jėzaus ir nešantys jam dovanų – aukso, miros ir smilkalų, kurių atnešė ir vaikams. Karaliai linkėjo sveikatos, laimės ir džiaugsmo. Bažnyčios liturginiame apeigyne ji vadinama Viešpaties apsireiškimu. Sakoma, kad nuo Kalėdų iki Trijų karalių diena Krikščionybės laikais paplito paprotys ant durų bažnyčioje pašventinta kreida parašyti pirmąsias trijų karalių vardų raides: +K+M+B (Kasparas, Merkelis, Baltazaras). Kiekvienam karaliui skirtas kryželis prieš jo vardą, reiškia išminčiaus šventumą. Vėliau žmonės ėmė ženklinti savo namų durų staktas, tikėdami, kad užrašius šias raides namai bus apsaugoti nuo piktųjų dvasių.

Muzikos mokytoja Virginija Grigaitienė kartu su  „Pelėdžiukų“ vaikučiais  organizavo renginį ir pakvietė visus į mokytojų paruoštą spektaklį „Katės namai“. Išlydėjus Karalius, Gražioji Katė priminė, kad jau  didžiosios metų šventės baigėsi ir laikas atsisveikinti su Eglute. Vaikų

Laimingų, džiugių ir sveikatingų 2020 metų!

 • IMG_1016
 • IMG_0984
 • IMG_0973
 • IMG_1104
 • IMG_1022
 • IMG_1064

SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI ŪKVEDŽIO PAREIGYBEI UŽIMTI

Registravimo data: 2020-01-09. Galioja iki: 2020-01-23

 Darbo pobūdis:

• organizuoja ūkio ir aptarnaujančio personalo veiklą ir kontrolę;

• rūpinasi darbuotojų darbo ir sveikatos, gaisrine, civiline sauga;

• organizuoja, vykdo Viešuosius pirkimus bei tvarko dokumentus;

• vykdo materialinių vertybių apskaitą, apsaugą ir priežiūrą;

• sudaro nepedagoginio personalo darbo grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, tvarko kitus su darbu susijusius dokumentus;

• tvarko ir rengia ūkio dalies, įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus;

• užtikrina ekonomišką materialinių vertybių naudojimą;

• planuoja ir organizuoja savo veiklą, priima sprendimus, savarankiškai vykdo kitas įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas;

• analizuoja, sistemina ir vertina ūkio darbų rezultatus bei užtikrina sklandžią, atitinkančią higienos normų reikalavimus įstaigos veiklą.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

• ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas;

• Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, higienos bei sanitarijos norminių aktų reikalavimų išmanymas;

• labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, dirbant su MS Office programiniu paketu ir internetu;

• mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei ją dokumentaliai apiforminti;

• savarankiškai planuoti, atsakingai organizuoti ūkio srities veiklą.

Privalumai:

• panašaus darbo pobūdžio ar administravimo patirtis;

• darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės, civilinės saugos, higienos įgūdžių kursų pažymėjimai (ar išmanymas), automobilis ir vairuotojo pažymėjimas;

• Viešųjų pirkimų organizavimo patirtis ar išmanymas, darbo su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema ir CPO įgūdžiai;

• ikimokyklinio ugdymo įstaigos vykdomos veiklos darbo ypatumų žinojimas;

• rekomendacijos.

Bendra informacija:

Darbo krūvis: 1 etatas (per savaitę 40 val.)

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota.

Darbo užmokestis: nuo 1000 Eur.

Kitos apmokėjimo sąlygos: atlyginimas priklauso nuo darbo stažo, papildomai dar skiriama kintama darbo užmokesčio dalis, priklausanti nuo atliekamo darbo kokybės.

Teikiami dokumentai:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje- https://pm.vataras.lt/prasymai/Account/Login;
2.  Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3.  Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4.  Darbų saugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, higienos įgūdžių kursų pažymėjimus ir jų kopijas (jei pretendentas turi);

5.  Gyvenimo aprašymą (CV);

6. Darbo stažą (jei yra) patvirtinančio dokumento kopiją;

7. Pretendentas gali pateikti rekomendacijų;

Dokumentai priimami:  Pretendentai prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos „Pretendavimas į darbuotojo pareigas“ (https://pm.vataras.lt);

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, apie atrankos laiką ir vietą bus informuojami asmeniškai. Telefono numeris pasiteiravimui: (8 682) 20570