Mokestis, parama

MOKESTIS UŽ LOPŠELĮ-DARŽELĮ

 Nuo 2020 m. balandžio 03 d.  keičiasi mokėjimo išraiška:

  • Lopšelyje – 2,50Eur (maitinimui)+ 10 Eur mėnesio mokestį vaikų ugdymo sąlygoms ir  edukacinėms aplinkoms gerinti. Mėnesio mokestis nemokamas, kai įstaiga Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu arba dėl karantino paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijoje nevykdo ugdomosios veiklos ;
  • Darželyje – 2,80+10 Eur mėnesio mokestį vaikų ugdymo sąlygoms ir  edukacinėms aplinkoms gerinti. Mėnesio mokestis nemokamas, kai įstaiga Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu arba dėl karantino paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijoje nevykdo ugdomosios veiklos;
  • Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams 2,80Eur(maitinimui) +10 Eur mėnesio mokestį vaikų ugdymo sąlygoms ir  edukacinėms aplinkoms gerinti. Mėnesio mokestis nemokamas, kai įstaiga Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu arba dėl karantino paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijoje nevykdo ugdomosios  veiklos.

Lopšelyje-darželyje vaikai maitinami maitinami 4 kartus per dieną. Valgiaraštį sudaro vaikų slaugytoja pagal maisto produktų (baltymai – angliavandeniai – riebalai) deramumą, vadovaudamasi   Maitinimo organizavimo  ikimokyklinio   ugdymo,bendrojo  ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos   įstaigose tvarkos aprašu ( Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas). Valgiaraštis derinamas su Marijampolės Veterinarijos Tarnyba ir tvirtinamas įstaigos vadovo.

 Eurais:

%

Lopšelis

Darželis

Pusryčiai

25%

0,63

0,70

Pietūs

40%

1,00

1,12

Pavakariai

15%

0,37

0,42

Vakarienė

20%

0,50

0,56

Viso:

2,50

2,80

Papildomas 1,20Eur mokestis mokamas už kiekvieną vaiko lankytą dieną  papildomose veiklose. Atkreipiame dėmesį, kad visų lengvatų įforminimui reikalingos ne tik pažymos, bet ir  tėvų prašymai (išskyrus ligą).

Susipažinimui įkeliame Marijampolės tarybos sprendimus:

MOKESTIS 63_Del_ikimokyklinio_ugdymo_mokesc_pakeitimas

Gerbiamieji,

Nuo 2004 -ųjų metų pradžios pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnį iki 1,6 proc. nuo sumokėto pajamų mokesčio galite skirti Jūsų pasirinktai labdaros organizacijai. Jums tereikia užpildyti Mokesčių Inspekcijos patvirtintą prašymo formą FR0512, kurią galite rasti šiuo adresu:

 http://www.vmi.lt/cms/formos (Formos kodas 512)

Norintys paremti mūsų darželį, tai gali padaryti pervesdami 2% GVP :

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis,,Rūta”

Draugystės 5a

LT-68255 Marijampolė.

Įmonės kodas 190449444.

A/s LT 427044060002082708

AB SEB  bankas,70440


PADĖKA

Dėkojame vaikų tėveliams ir kitiems rėmėjams, skyrusiems 1,2% savo pajamų mokesčio lopšelio- darželio paramos fondui.

Lopšelio-darželio tarybos sprendimu 60% sukauptų lėšų skiriama kiekvienos grupėms reikmėms. Tai suteikia galimybę grupėms įsigyti naujų priemonių, žaislų, spintelių žaislams ir ugdymo priemonėms. Apie įsigytas priemones grupėse Jus informuos auklėtojos tėvų susirinkimų metu.

40%sukauptų  lėšų skiriama bendroms įstaigos reikmėms: sutaupę 2009+ 2010 m. lėšas  pakeitėme  patalynę vaikų lovytėse; 2011 m.- pagaminome 8 lauko smėlio dėžes ; 2012- 2013 m. visas lėšas panaudojome pastato lauko durų keitimui, 2014-2016 m. pirkome žaliuzes grupių langams, kad miegantiems vaikams nešviestų saulė; 2017m.-pradėtos keisti durys grupėse (nuo Jūsų paramos priklausys per kiek laiko pakeisime grupėse senas, nesaugias  duris su stiklais į naujas);2018-2019-keičiamos grupių durys. 2019-2020 m. baigėme keisti grupių duris, nupirkome salei kondicionierių, kad viso darželio vaikai, būdami renginyje salėje-nekaistų. 2020 metais mes visi kartu padovanojome darželiui 5o-mečio proga piešinį ant sienos “Pasakų miestas” (prie daržovių rūsio). ,,Griežlės giesmė”-piešinys ant sienos – rėmėjų dovana. 2020-2022 planuojame palengvinti mokytojų padėjėjų darbą ir kiekvienai grupei nupirkti po indaplovę.

Jūs matote kaip tikslingai panaudojama parama, todėl maloniai prašome tapti mūsų lopšelio-darželio rėmėjais.

atnaujinta: Penktadienis, 2021 m. kovo 5 d.