Mokestis, parama

MOKESTIS UŽ LOPŠELĮ-DARŽELĮ

 Nuo 2015 01 01, pakeitus litą į eurą, keičiasi mokėjimo išraiška:

  • Lopšelyje – 1,88Eur (maitinimui)+0,43Eur (ugdymo sąlygoms,  edukacinėms aplinkoms gerinti ir kitoms įstaigos išlaikymo išlaidoms dengti) ;
  • Darželyje – 2,07Eur(maitinimui) +0,43Eur (ugdymo sąlygoms,  edukacinėms aplinkoms gerinti ir kitoms įstaigos išlaikymo išlaidoms dengti) ;
  • Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams 0,43Eur mokestis (ugdymo sąlygoms,  edukacinėms aplinkoms gerinti ir kitoms įstaigos išlaikymo išlaidoms dengti) įsigaliojo nuo 2014 rugsėjo 1 d.

Lopšelyje-darželyje vaikai maitinami maitinami 4 kartus per dieną. Valgiaraštį sudaro vaikų slaugytoja pagal maisto produktų (baltymai – angliavandeniai – riebalai) deramumą, vadovaudamasi   Maitinimo organizavimo  ikimokyklinio   ugdymo,bendrojo  ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos   įstaigose tvarkos aprašu ( Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas). Valgiaraštis derinamas su Marijampolės visuomenės sveikatos centru ir tvirtinamas įstaigos vadovo.

 Eurais:

%

Lopšelis

Darželis

Pusryčiai

25%

0,47

0,52

Pietūs

40%

0,75

0,83

Pavakariai

15%

0,28

0,31

Vakarienė

20%

0,38

0,41

Viso:

1,88

2,07

Papildomas 0,87 Eur mokestis mokamas už kiekvieną vaiko lankytą dieną  papildomose veiklose. Keičiasi kai kurios mokesčio lengvatos. Atkreipiame dėmesį, kad visų lengvatų įforminimui reikalingos ne tik pažymos, bet ir  tėvų prašymai (išskyrus ligą).

Susipažinimui įkeliame Marijampolės tarybos sprendimus:

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKA

TAR_1-130_DĖl_MOKESČIO_UŽ_VAIKŲ_IŠLAIKYMĄ_SV._ĮSTAIGOSE

 


Gerbiamieji,

Nuo 2004 -ųjų metų pradžios pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnį iki 2 proc. nuo sumokėto pajamų mokesčio galite skirti Jūsų pasirinktai labdaros organizacijai. Jums tereikia užpildyti Mokesčių Inspekcijos patvirtintą prašymo formą FR0512, kurią galite rasti šiuo adresu:

 http://www.vmi.lt/cms/formos (Formos kodas 512)

Norintys paremti mūsų darželį, tai gali padaryti pervesdami 2% GVP :

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis,,Rūta”

Draugystės 5a

LT-68255 Marijampolė.

Įmonės kodas 190449444.

A/s LT 427044060002082708

AB SEB  bankas,70440


PADĖKA

Dėkojame vaikų tėveliams ir kitiems rėmėjams, skyrusiems 2% savo pajamų mokesčio lopšelio- darželio paramos fondui.

Lopšelio-darželio tarybos sprendimu 60% sukauptų 2 % lėšų skiriama kiekvienos grupėms reikmėms. Tai suteikia galimybę grupėms įsigyti naujų priemonių, žaislų, spintelių žaislams ir ugdymo priemonėms.

40%sukauptų 2 % lėšų skiriama bendroms įstaigos reikmėms: sutaupę 2009+ 2010 m. lėšas  pakeitėme  patalynę vaikų lovytėse; 2011 m.- pagaminome 8 lauko smėlio dėžes ; 2012- 2013 m. visas lėšas panaudojome pastato lauko durų keitimui, 2014-2016m. pirkome žaliuzes grupių langams, kad miegantiems vaikams nešviestų saulė.

Jūs matote kaip tikslingai panaudojama Jūsų parama, todėl maloniai prašome tapti mūsų lopšelio-darželio rėmėjais.