Teisės aktai

ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

VALSTYBINĖ ŠVIETIMO 2013–2022 METŲ STRATEGIJA

GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJA

UGDYMO PROGRAMOS

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

PEDAGOGŲ ATESTACIJA

Bendrieji sveikatos reikalavimai įstaigai, vykdančiai ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

Reikalavimai vaikų žaidimo aikštelėms

Reikalavimai baseinams

Reikalavimai maistui

Įstaigos veiklą reglamentuojantys teisės aktai:

Su kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt

Teisės aktai skelbiami:

Teisės aktai:

Informacija atnaujinta: 2022-01-06

Geros_mokyklos_koncepcija

Higienos_normos_pakeitimai

Ikimokyklinio_ugdymo_metodines_rekomendacijos

Priešmokyklinio ugd.tvarkos aprašo pakeitimas

Sveikatos_prieziura_ikimokyklinese_ist

Vadovu-nuotolinio-darbo-tvarka

Vaiko pažangos vertinimo aprašas, 2021-12-29

Vaiku-registravimo-ir-priemimo-tvarka

Valstybine_svietimo_2013-2022m__strategija

Vidaus-audito-metodika-1 (1)

atnaujinta: Sekmadienis, 2022 m. sausio 16 d.