Struktūra ir kontaktai

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta”

Draugystės 5a, Marijampolė LT-68255,

el.p.: ldruta@gmail.com

Didelis žemėlapis

asDirektorė –Virginija Gusčiuvienė, tel.: 8-682-20570, 8 343 75615, el.p. virgagus@gmail.com

Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis.

1964-1975m.- Kapsuko 5-toji vid. mokykla (Vidurinis išsilavinimas); 1975- 1979m.- Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas Klaipėdos fakultetas (dabar Klaipėdos Universitetas) ikimokyklinė pedagogika ir psichologija. Kvalifikacinis laipsnis prilygintas magistrui (2002 m.).

Kvalifikacija:  1999m. suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija;

Darbo patirtis: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis,,Žiburėlis”- auklėtoja; 1979-1984m. Marijampolės vaikų lopšelis – darželis „Rūta“, metodininkė (dabar direktoriaus pavaduotoja ugdymui); direktorė nuo 1985m.

Kita veikla:   2005- 2009m.- ikimokyklinio ugdymo audito konsultantas; Nuo 2008m.- Marijampolės  kolegijos egzaminų komisijos narė; Nuo 2009 m.- Marijampolės savivaldybės vadovų atestacinės komisijos narė;

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Audronė Putauskienė, tel.: 8-343-75615 (Draugystės g.5a)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Nijolė Masikonienė, tel.: 8-343-72424 (Jaunimo g.3)

Vyr. buhalterė – Romutė Bujanauskienė tel.: 8-343-75728

Buhalterė - Sandra Juozūnienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui – Vaida Vitkauskienė tel.: 8-343-75728

Administratorė – Irma Akelaitienė tel.: 8-343-75615

Administratorė – Rita Matulienė

Maitinimo organizatorė – Rita Zubrienė tel.: 8-343-75728

Maitinimo organizatorė – Sandra Juozūnienė

Meninio ugdymo pedagogė – Virginija Grigaitienė, mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Logopedė – Aistė Daugėlienė

Logopedė – Asta Maziliauskienė

Psichologė – Jurgita Radžiūnienė

Socialinė pedagogė – Jolita Tubelevičienė

Lopšelyje-darželyje dirba 17 auklėtojų padėjėjų, 6 priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir 13 auklėtojų su kuriomis galima susipažinti aplanke „Grupės“ .


Please wait...

r37

atnaujinta: Ketvirtadienis, 2022 m. sausio 6 d.