Šventės

Eil. Nr. Renginiai Data Atsakingas
1.  Mokslo metų pradžios šventė „Jau kviečia rugsėjo skambutis“. 2016-09-01 Direktorės pav. ugdymui, meninio ugd. pedagogė, gr. auklėtojos.
2.  Meninės raiškos savaitė- “Rudenėlio takučiu, bėgu rinkti aš spalvų“ :

Rudens šventė  „Rudenėli, eikš pas mus“ .

Parodėlė  „Pasidalink rudens grožiu ir gėriu“.

2016-10 Meninio ugd. pedagogės, gr. auklėtojos, priešm. ugd. pedagogės.
3. Tolerancijos ir kilnaus elgesio savaitė:

Pokalbiai-diskusijos grupėse

Rytmetis  „Aš ir tu„“

2016 -11 Meninio ugd. pedagogė

Grupių auklėtojos,

Priešmok. ugdymo  pedagogės.

G.Petkevičienė

4. Kalėdų šventės ,,Stebuklingos Kalėdos“. 2016-12 Meninio ugd. pedagogė, visos darželio pedagogės
5. Atsisveikinimo su eglute šventė .

Rytmetis  „Lik sveika, eglute„“.

2017 -01 Meninio ugd. pedagogė.
6. Pilietinė akcija „Atminties šviesa“. 2017-01 Direktorės pav.ugdymui, pedagogės.
7. Akcija ,, Padėkime paukšteliams žiemą‘‘. 2017 -01 auklėt. E.Šilingienė, G.Stankevičienė.
8. Vasaris-sveikatos mėnuo:

Žiemos sportinė pramoga  „Žiemos išdaigos“.

Vaikų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“

Vaikų viktorina „Aš sveikas kaip ridikas”.

Piešnių paroda “Vitaminai”.

Žiemos sporto šventė : „Sniego  šalyje“.

2017-02 Direktorės pav.ugdymui, meninio ugd. pedagogė, grupių pedagogės,

vaikų slaugytoja.

10. Šventinis rytmetis „Mūsų mažos širdelės Tau“.

Vasario 16- Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti. Eilėraščių konkursas „Ar jūs žinote, ar ne, ką vadinam gimtine?“

2017-02-16 Direktorės pavad. ugdymui, meninio ugdymo, priešmokyklinio A.Dembinskienė.
11. Žiemos palydos – Užgavėnių šventė „Išvarysim žiemą“. 2017-02 Meninio ugd. pedagogė, G.Petkevičienė, V.Botyrienė, Ž.Belickienė, J.Kanapickienė.
12. Renginys Kovo -11-osios paminėjimui

,,Aš tikrai myliu Lietuvą“.

2017-03 Priešmokyklinio ugdymo pedagogės, vyr. gr. auklėtojos.
13. Respublikinė akcija „Savaitė be patyčių”

Tolerancijos popietė „Gerumo niekada nebūna per daug“.

2017-03 Direktorės pav.ugdymui, meninio ugd. pedagogė, D.Brazaitienė, R.Pečiukonienė,

A.Slančiauskienė.

14. Kaziuko mugė: „Gurgu, gurgu važiuoju į turgų“.

Vaikų dirbinių paroda.

2017-03 Direktorės pav.ugdymui, meninio ugd.pedagogė, grupių auklėtojos
15. Atvelykio rytmetis. Vaikų velykėlės – ,, ,,Raibutė Velykoms kiaušinį padėjo“.

Paroda  ,,Tai margučių gražumėlis‘‘

2017-04 Direktorės pav.ugdymui, meninio ugd.pedagogė, grupių auklėtojos
16. Lietuvių liaudies dainos festivalis „Sveik gyvi sveteliai“. 2017-05 Direktorė,direktorės pav.ugdymui, meninio ugd.pedagogė.
17. Akcija mamytės dienai paminėti- piešinių paroda „Gražiausi žodžiai tau, mamyte“ 2017-05 Grupių auklėtojos
18. Atsisveikinimo su darželiu šventė ,, Aš jau užaugau. Lik sveikas, daželi“. 2017-05 Meninio ugdymo pedagogė,

R.Ramanauskienė, A.Dembinskienė, L.Seliokienė, R.Kalėdienė.

19. Sportinis renginys gamtos prieglobstyje kartu su darželiu „Varpelis“ ir „Smalsučio pradine mokykla.  „Mus vienija sportas“.

Parodėlė ,,Aš ir tu, sportuojame kartu“.

2017-05 Direktorės pavaduotoja ugdymui, vaikų slaugytoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogės.
20. Sveikatingumo dienos:

 • „Mes mažieji sveikuoliukai“
 • „Mes maži, bet greiti“
 • Sportinė lenktynės
 • Sveika-nesveika.
 • Kaip nepakenkti sau.
 • ,,Sveika gyvensena“
 • ,,Padėkime draugui“.
 • ,,Aš sveikas ir stiprus“.
Metų eigoje

kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį

Direktorės pav. ugdymui,

grupių auklėtojos

21. Viktorinos vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių ugdytiniams:

„Noriu būti sveikas, linksmas ir saugus“

Saugaus eismo savaitė  “Eismo ABC”.

Projektas, skirtas sveikam gyvenimo būdui

 • ,,Vitaminai mano draugai“
 • „Vaistažolės ir sveikata“
 • „Būk saugus kelyje“
 • „Mano gatvė“.
Metų eigoje Priešmokyklinio ugdymo pedagogės , vaikų slaugytoja