Akcijos

1.

 

2.

 

3.

4.

 

5.

6.

 

 

Sausio 13 -osios pilietinė akcija „Atminties šviesa“.

Žiemos sportinė pramoga  „Pusnynų pasaka“.

Akcija ,, Padėkime paukšteliams žiemą‘‘.

Respublikinė akcija “Savaitė be patyčių”

Tolerancijos popietė “Gerumo niekada nebūna per daug”.

Akcija „Žydintis darželis“

Sportinis renginys gamtos prieglobstyje kartu su darželiu „Varpelis“ ir „Smalsučio pradine mokykla. ,,Sukas ratas apvalus, juda kamuolys smagus“.

2017-01

 

2017-02

2017-01

2017-03

 

 

2017-05

2017-05

Direktorės pavaduotoja ugdymui, grupių pedagogės.

Direktorės pavaduotoja ugdymui, auklėtojos

Auklėtojos E.Šilingienė, G.Stankevičienė.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės

R.Ramanauskienė A.Dembinskienė

R.Bartninkienė

R.Zubrienė