Paslaugos

1.Ankstyvasis ugdymas (2-3 m. vaikams)-2 grupės;

2.Ikimokyklinis ugdymas (3-6 m. vaikams)-6 grupės;

3.Priešmokyklinis ugdymas (6-7 m. vaikams)- 3grupės (viena Valdorfo grupė );

4.Papildomos veiklos vaikų gebėjimų ugdymui 2 kartus savaitėje: keramika, dailė, vėlimas, lego dacta, choreografija, futbolas, folklorinis ansamblis „Patrimpas”;

5.Pailgintos dienos grupės (nuo 6.30 iki 19 val.);

6.Spec. poreikių vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijų sutrikimų pagalbą teikia logopedė;

7.Vaikų fizinį vystymąsi seka, organizuoja maitinimą kvalifikuota vaikų slaugytoja;

8.Muzikinius vaikų gebėjimus lavina meninio ugdymo pedagogė.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA