Lego

LEGO-DACTA STUDIJA

2020-2021 m. m. dėl Covid-19 sugriežtintų reikalavimų ši veikla vykdoma kiekvienai grupei atskirai

Vaikai yra ir pasaulio kūrėjai ir pasaulio „skaitytojai“. Turi įgimtą savybę optimizuoti mainus tarp žmonių ir objektų „persijungdami“ iš mokymosi tam tikrame kontekste į nekontekstinį mokymąsi, keisdami vaidmenis ir atskaitos taškus. Mokytojas – ne scenoje esantis išminčius, o pagalbininkas, skatinantis tyrinėti, išreikšti, dalintis.

lego

Nuo 1998 metų darželyje pradėjo veikti Lego studija. Jau 15 metų ugdytinius konstruoti moko  auklėtoja – metodininkė Violeta Botyrienė, baigusi specialius Lego Dacta kursus. Ugdomoji veikla vykdoma pagal jos pačios sukurtą programą ,,Konstrukcinių gebėjimų ugdymas Lego Dacta“.

Lego studijoje 2 kartus savaitėje vyksta konstravimo užsiėmimai. Jų metu vaikai mokomi susikaupti, atlikti darbą iki galo, pamatyti žaidimo rezultatą, lavinama motorika, skatinamas kūrybiškumas, abstraktus mąstymas. Atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius, individualius gebėjimus Lego studijoje sudarytos sąlygos vaikų ugdymui (-si).  Žinios ir pasaulis yra konstruojami ir interpretuojami naudojant tam tikras priemones ir simbolius, šiuo atveju  naudojame  Lego rinkinius. Užsiėmimu metu vaikai ne tik žaidžia, bet konstruoja ,,rimtus‘ statinius, mokosi spręsti problemines situacijas, konstruoti pagal schemas ir jas kurti. Pedagogė skatina vaikų saviraišką, ugdo kūrybingumą bei techninius konstrukcinius gebėjimus.

Vaikai aktyviai  dalyvauja įvairiuose konkursuose,  ruošia parodas įstaigos darbuotojams, tėveliams.

Violeta Botyrienė ne kartą Lego veiklas rodė  įstaigos pedagogams, ugdytinių tėveliams. Skaitė pranešimus, gerąją patirtį skleidė miesto ir apskrities pedagogams.

KONSTRUKCINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS LEGO DACTA PRIEMONĖMIS PROGRAMA

  • 20160211_094538
  • CAM04137
  • CAM04140(1)
  • CAM04147(1)
  • CAM04152
  • CAM04167(1)