Edukacinė išvyka „Augalų paslaptys“

 Rugsėjo 21 d.  dar  neišblėsus išvykos į Kauno zoologijos sodą  įspūdžiams,   priešmokyklinukai vėl susiruošė į gamtos pažinimo pasaulį. Šį kartą vykdydami aplinkosaugos projekto   „Išsaugok žemę- padovanok šypseną“  programą  „  Augalų paslaptys “keliavome į Buktos  pažintinį taką.

    Buktos pažintinis takas – tai galimybė pažinti  gamtos paslaptis, iš arčiau pamatyti augantį beržyną, skroblyną,  sužinoti ką slepia senasis miškas. Patyrinėjome ąžuolyne ropojančius vabaliukus , ant apsamanojusių nuvirtusių rąstų augančius grybus, pasidžiaugėme paukštelių čiulbėjimu. Mokytojos  skaitė vaikams informaciją apie skroblynus, senojo miško salą, čia gyvenančius paukščius, pabandėme išgirsti jų čiulbėjimą. Vaikai pastebėjo, kad sušilus nuo saulutės spindulių  orui paukšteliai pradėjo labiau čiulbėti. Klausėmės ir kitų miško garsų. Vaikams labai patiko apžvalgos bokštelis, mediniai tilteliai. Susidomėjome ant rąstų augančiomis samanomis ir grybais, juos atidžiai apžiūrėjome. Didelį įspūdį paliko 150 metų sulaukęs augalotas ąžuolas ir tiek pat metų turinti senoji išsikerojusi liepa. Kelionė neprailgo, o į darželį grįžome su nauja patirtimi, žiniomis, pilni įspūdžių ir geros nuotaikos.

 • IMG_2375
 • IMG_2384
 • IMG_2399
 • IMG_2400
 • IMG_2401
 • IMG_2402-1

Priešmokyklinukų išvyka į Kauno Zoologijos sodą

Marijampolės lopšelis darželis „Rūta“ laimėjo aplinkos apsaugos projektą „ IŠSAUGOK ŽEMĘ- PADOVANOK ŠYPSENĄ“ . Ir projekto vadovės Alina Slančiauskienė ir Daiva Brazaitenė priešmokyklinio ugdymo vaikams suorganizavo edukacinę programą  į Kauno zoologijos sodą  „Paslaptys gyvūnijos  pasaulyje.“ – tai galimybė pažinti labai retas ir nykstančias gyvūnų rūšis. Bendrystė, kvapai, formos, spalvos, tai išlieka visą gyvenimą ryškiausiuose ir gražiausiuose vaikystės prisiminimuose. Išvyka į zoologijos sodą, buvo svajonė prišmokyklinio amžiaus „Smalsučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupės vaikams, išvažiuoti ir patiems pamatyti, pačiupinėti bei „paragauti“ zoologijos sodo gyvenimo.

   Kelionė į Kauną neprailgo. Mokytojų A. Slančiauskienės, D. Brazaitienės, R. Pečiukonienės vaikučiai lydimi , vaikščiojome po zoologijos sodą, grožėjomės įvairiais gyvūnais: stumbrais, kupranugariais, zebrais, ilgakojėmis žirafomis, stambiausiais pasaulio sausumos plėšrūnais – žvėrių karaliais – liūtais ir dar daugybe gyvūnų ir gyvūnėlių. Sužinojome daug įdomių faktų apie įvairių paukščių, žinduolių, žuvų gyvenimą, mitybą. Pasivaikščiojimas po zoologijos sodą visiems suteikė daug gerų emocijų, nes natūraliai gamtoje pamatyti lūšį, vilką, barsuką ar kokį plėšrųjį paukštį praktiškai nėra galimybių. Į darželį sugrįžome puikiai praleidę laiką, pilni įspūdžių ir geros nuotaikos.

Kitą dieną, ugdomosios veiklos metu aptarėme labiausiai patikusius gyvūnus, pakalbėjome apie įspūdžius ir pabandėme  labiausiai patikusį gyvūną nupiešti.

 • image(1)
 • IMG_3526(1)
 • IMG_3580
 • IMG_3581
 • IMG_3582

NUPLASNOJO VASARĖLĖ…

NUPLASNOJO VASARĖLĖ…

Štai ir nuplasnojo vasarėlė, rugsėjis vėl mūsų kiemelyje. Į šią gražią Jubiliejinę šventę atkeliavo  vaikų mylimi personažai- „Rūtenis“, Zuikienė  daug vaikučių, kurie labai nori lankyti lopšelį – darželį “Rūta”. Šventėje dalyvavo klebonas Giedrius Bakūnas, kuris pašventino darželio vėliavą, švelniausius linkėjimus tarė Trečiojo amžiaus universiteto močiutės! Visą bendruomenę sveikino tėvų komiteto pirmininkas Mantas Čėsna. Šventė buvo pilna džiugesio, šypsenų ir vaikučių ir tėvelių klegesio.

MIELIEJI,

Linkime visiems aktyvių, kūrybingų ir linksmų mokslo metų

Būkite, kaip saulė…

Savo širdžių šilumą dovanokite ir vaikams ir medžiams ir paukščiams ir gėlėms…

Būkite, kaip šaltiniai…

Ir iš savo gerumo versmės leiskite visiems pasisemti : nuoširdumo, meilės, kantrybės ir švelnumo…

Visada priimkite norinčius į savo gerumo  pasaulį,

Neatstumkite…

Apkalbėtą paguoskite,

Sužalotą išgydykite,

Alkanam įdėkite riekelę į delną,

Verkiantį apkabinkite,

Praradusiam viltį, atraskit naujos vilties daigelį ir pasodinkite į jo širdį…

Įsiklausykit, apkabinkit, nusišypsokit…

Kad vėl tie žmonės galėtų atrasti gyvenimo  džiaugsmą ir tikėjimą!

 • IMG_1987
 • IMG_2001
 • IMG_2010
 • IMG_1991
 • IMG_2013
 • IMG_2020
 • IMG_2021
 • IMG_2023
 • IMG_2026
 • IMG_2016

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL GRIPO EPIDEMIJOS ATŠAUKIMO

Marijampolė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. V-1493 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ 1 punktu:

 1. Skelbiu gripo epidemijos pabaigą Marijampolės savivaldybės teritorijoje nuo 2020 m. birželio 22 dienos.
 2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. DV-318 „Dėl gripo epidemijos paskelbimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                                                                                         Karolis Padolskis