Tegul sklinda Žemėje meilės apsikabinimo banga!

                 2014m. Vasario 14d. mūsų darželyje vyko akcija „Apkabinkime žemę“, kurioje dalyvavo 163 vaikai. Vaikai apkabino žemę ir vieni kitus, siųsdami savo meilę visai žmonijai. Kvietimą dalyvauti akcijoje „Debesėlių“ grupės vaikai ir auklėtoja Lina Seliokienė  išsiuntė: Graikijai, Lenkijai, Maltai ir Čekijai. Graikų ir Lenkų vaikai į mūsų kvietimą jau atsiliepė ir jie apkabina mus taip pat. Tai bendrumo ir solidarumo su kitais žmonėmis ir žeme išreiškimo veiksmas, suprantamas visų tautybių, amžiaus, įsitikinimų žmonėms. Socialinio projekto  – akcijos esmė: paprastu veiksmu išreikšti pasitikėjimą žmogumi, bendrą rūpestį ir meilę Žemei.

IMG_3093

Iki kovo 11 dienos projekto svetainėje  www.apkabinkimezeme.lt  vyksta balsavimas. Daugiausiai balsų surinkusi įstaiga bus apdovanota šventiniu koncertu darželyje ir „Apkabinkime žemę“ vėliava.

MES NORIME LAIMĖTI, todėl labai prašome – BALSUOKITE UŽ MUS, MIELI TĖVELIAI

Skaitovų festivalis

„Eilėraščių kraitelė – 2014“

Marijampolės mokykloje  – darželyje „Želmenėliai“  vasario 18 dieną vyko skaitovų festivalis „Eilėraščių kraitelė – 2014“. Festivalyje dalyvavo ir mūsų darželio mažosios skaitovės.  Goda Šapalaitė deklamavo Zitos Gaižauskaitė eilėraštį „Dairos varna“, ją konkursui paruošė  auklėtoja metodininkė Jūratė Kanapickienė.   Miglė Grimalauskaitė žiūrovus sužavėjo Teresės Lorenčienės eilėraštuku „Katinėlis“, ją konkursui  paruošė  auklėtoja Eglė Šilingienė . Festivalio dalyvės ir pedagogės buvo apdovanotos padėkos raštais ir dovanomis.

 IMG_3922

IMG_3923

IMG_3925

IMG_3927

Pramogaukime

Vasario 14 dieną  pingvinas Zakas pakvietė visus darželio vaikus pramogauti, išdykauti, linksmintis ir pasižiūrėti „Kvatoklių“ grupės spektaklį „Pagrandukas kitaip“. Vaikai nešini saldainiu-bilietu rinkosi į salę, čia jų laukė senelė su pagranduku, smaližė lapė  ir kiti mažieji artistai. Po renginio pingvinas Zakas su senele visus vaišino pyragėliais. 

IMG_3901

IMG_3906

IMG_3905

Kviečiame pramogauti 

Sausio 17 diena- penktadienis darželyje buvo paskelbta PRAMOGŲ DIENA,  darželio vaikai buvo kviečiami pramogauti. Visi rinkosi į  salę nešini saldainiu – bilietu. „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai parodė spektaklį „Išpuikusi princesė“. Lauke vaikų laukė sportinė pramoga „Sulaukėme baltos žiemos“. Tarp grupių vyko estafetės su rogutėmis, sniego gniūžčių mėtymas į taikinį. Po miego vaikus  aplankė Linksmosios pasakaitės,  vyresniuosius auklėtojos kvietė į  šaškių varžybas.

 

IMG_3690

IMG_3694

IMG_3709

IMG_3711

IMG_3722

IMG_3733

„Atmintis gyva, nes liudija“  

Sausio 13-ąją – visi darželio ugdytiniai, pedagogai ir kiti darbuotojai paminėjo  Laisvės gynėjų dieną –visuotine pilietine akcija, ir visus kartu pakvietė 8.00 valandą dešimčiai minučių užgesinti šviesą ir languose uždegti atminties žvakutes. Rengiantis pilietinei akcijai ir  Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, su vyresniais vaikais auklėtojos pakalbėjo ir pasidalino prisiminimais apie  1991 – uosius,  apie tų dienų įvykius, ką tuomet mąstė, ką jautė apie  patirtį ir išgyvenimus, prisiminė  senelių, giminaičių ar pažįstamų pasakojimus.  

IMG_2414

IMG_2409

IMG_2400

TRYS KARALIAI

Sausio 6 dieną, darželio „Rūtos“ darbuotojus ir visų grupių ugdytinius aplankė Trys karaliai : Kasparas, Melchioras ir Baltazaras su ‚Pelėdžiukų“ grupės palyda. Jie pakvietė visų grupių vaikus atsisveikinti su eglute ir pasižiūrėti „Kodėlčiukų“ grupės spektaklį „Obuolių maišas“. Atsisveikindami visiems giesme palinkėjo Dievo palaimos, sveikatos, laimės, gerų arklio metų    ir pašventinta kreida ant durų užrašė savo inicialus.

IMG_3609

IMG_3602

IMG_3603

IMG_3625

IMG_3621

Programos eTwinning pristatymas

Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Rūta“ 2013 m. gruodžio 27 dieną įvyko programos eTwinning seminaras ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams „Tarptautinės programos eTwinning projektinė veikla ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. Seminare dalyvavo ne tik darželio „Rūta“ pedagogai, bet ir l/d „Pasaka“, bei „Smalsučio“ pradinės mokyklos pedagogės. Pranešimą pristatė programos eTwinning Lietuvoje administratorė Violeta Čiuplytė. Lektorė supažindino pedagoges su tarptautinio bendradarbiavimo programos eTwinning tikslais, uždaviniais, veiklos formomis, dalyviams teikiamomis galimybėmis ir programos perspektyva. Akcentavo, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, jų tėvai, pedagogai ir kiti bendruomenės nariai gali sėkmingai įsijungti į didelę tarptautinę eTwinning programos bendruomenę ir realizuoti savo idėjas bei mintis.  Programos eTwinning konsultantė Jolita Morkūnaitė pranešime „ Virtuali programos eTwinning bendradarbiavimo aplinka“   analizavo eTwinning projektų vykdymo virtualioje aplinkoje aspektus. Lektorė praktiniais pavyzdžiais parodė , kokiais būdais susirasti partnerius, kaip pateikti projekto idėją ir ją realizuoti su pedagogais iš kitų šalių. Lektorė paminėjo, kad  ne tik IKT įrankių gausa, bet ir jų panaudojimo tikslingumas lemia projektinės veiklos sėkmę. Seminaro dalyvės buvo supažindintos su programa Animoto, kurią galima sėkmingai pritaikyti vykdant tarptautinius projektus. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ auklėtoja Lina Seliokienė pristatė projektinės veiklos patirtį vykdant  eTwining projektą „Po vaivorykšte“.  Lektorių entuziazmas, įkvėpė ir kitus seminaro dalyvius dalintis praktinio darbo patirtimi su kitų šalių ikimokyklinių įstaigų pedagogais. Renginio dalyviai domėjosi programos  eTwining Plus teikiamomis galimybėmis pedagogams, kurie ketina inicijuoti projektus anglų ir rusų kalbomis.

IMG_2377

IMG_2380