LEGO studija. Tarptautinė fotonuotraukų paroda „Mano gimtieji namai – Lietuva“

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną,  Lego studiją lankantys priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai dalyvavo tarptautinėje fotonuotraukų parodoje, kurios tikslas – puoselėti tautinę ir pilietinę savimonę ugdant vaiko emocinį intelektą, skatinant kūrybinę raišką bei siekiant individualios vaiko pažangos.

Vaikams buvo duota namų užduotis: pasidomėti ir, padėdant tėveliams paieškoti informacijos apie  Lietuvoje labiausiai lankytinas vietas bei jas pristatyti draugams.  Išklausėme visų vaikų pasiūlymus, pastebėjimus ir nutarėme kad tai bus vaikų miestas, kur galės visi atvažiuoti ilsėtis ir pabūti.

Atsižvelgiant į statinių gausumą, nutarėme atkartoti statinius simboliškai. Pasiskirstę užduotimis, pradėjome kūrybinį darbą „Čia visiems gyventi  gera…“ Kuomet visi statiniai buvo baigti, juos sujungėme į visumą.

Šis vaikų kūrybinių darbų projektas – ilgalaikis, jį pavyko įgyvendinti tik kelių užsiėmimu eigoje. Džiugu, kad ugdytiniai susipažino su Lietuvos miestelių istorija, pagilino žinias apie mūsų šalies lankytinas vietas, turtino žodyną, ugdė kūrybiškumą bei turėjo galimybę išreikšti save. Manau, vaikams pavyko sutartinai veikti grupelėse ir siekti bendro tikslo. Visi džiaugėmės savo sukurtais darbeliais.

 • btr
 • IMG_20200203_093650_resized_20200219_123838486
 • 20161206_093814
 • 20170126_102010
 • CAM04140
 • IMG_20191009_084059

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA „ŠIUOLAIKINIO VAIKO POREIKIAI IR INOVACIJOS“

Siekiant sustiprinti  socialinį dialogą, bendradarbiavimą ir partnerystės svarbą ugdymo procese,  2020 m. vasario 18 d. Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Rūta“ lankėsi Vilkaviškio lopšelio-darželio „Eglutė“ mokytojų grupė. Mūsų lopšelio- darželio mokytojos dalinosi gerąja patirtimi, pristatant ugdymo procesą, dirbant su inovatyviomis  priemonėmis-„SMART“ lenta, interaktyviomis grindimis, „Bee-Boot, Blu-boot“ bitutėmis, šviesos terapijos, IT robotikos ir Lego konstravimo priemonėmis. Kolegės darželyje apžiūrėjo sudarytas sąlygas vaikams domėtis, abejoti, bandyti ir atrasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, plėtojant individualius gebėjimus ir formuojant pamatus tolesniam ugdytinių kūrybiniam mąstymui.  taikant inovatyvias priemones. Susitikimas prie kavos puodelio buvo šiltas, betarpiškas, dalykiškas, pasidalinant savosiomis patirtimis, dirbant su šiuolaikinio amžiaus vaikais ir numatant tolimesnius bendradarbiavimo žingsnius.

 • IMG_1510
 • IMG_1446
 • IMG_1452
 • IMG_1461
 • IMG_1492
 • IMG_1479
 • IMG_1487
 • IMG_1478
 • IMG_1448
 • IMG_1472
 • IMG_1476
 • IMG_1500
 • IMG_1471
 • IMG_1460
 • IMG_1449

ŠVEDIŠKO STALO PASLAPTYS

2015 m. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja patvirtino Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. ir vienas iš šių tikslų – perpus sumažinti vienam gyventojui tenkantį maisto atliekų kiekį. Lietuva taip pat yra įsipareigojusi iki 2030 metų įgyvendinti Darnaus vystymosi tikslus. JT ir PSO nuolat ragina šalis įgyvendinti tvarumo principus visose srityse, įskaitant mitybą, kuri turi būti ne tik sveika, bet ir tvari. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos ir apsaugos ministerijos švediško stalo diegimo ir švaistymo mažinimo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis lopšelis-darželis „Rūta“ pasirinko  švediško stalo principą. Vaikų maitinimas darželyje organizuojamas remiantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo ir (ar) kitų maitinimo organizavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. Vaikų maitinimo valgiaraščiai sudaromi atsižvelgiant į   rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas bei į vaikų buvimo įstaigoje trukmę, atsižvelgiant į poreikius tam tikrų sveikatos sutrikimų turintiems vaikams gauti pritaikytą maitinimą. Maistą teikia  kompetentingas personalas, pasižymintis kūrybiškumu ir gebantis skaniai pagaminti maistą, suteikiant maistui įvairių spalvų, formų.

Vaikystės laikotarpiu labai svarbu formuoti sveikos gyvensenos įpročius ir išmokyti ugdytinius gyventi sveikai. Darželyje  šiuo laikotarpiu  siekiama ugdyti sveikatos kompetencija, siekiant perduoti  vaikams teisingą informaciją apie sveiką mitybą ir jos svarbą organizmui, formuoti sveikos mitybos įpročius bei sudaryti sąlygas tinkamai pasirinkti sveikatai palankius maisto produktus. Tam svarbus  suaugusiųjų pavyzdys, kuris galėtų rodyti teisingo ir tinkamo maitinimosi pavyzdžius ir  sąlygas vaikams būti savarankiškesniems renkantis maisto produktus, diegti pagarbą maistui bei atsakomybę už maisto švaistymą.

Bendruomenės nariai  įsipareigojo ugdyti sveikos mitybos įpročius vaikams, skatinant jų sąmoningą valgymą, mažinant maitinimo kaštus bei maisto atliekas, taip pat prisidėti prie Lietuvos įsipareigojimo Europos Sąjungai (ES) mažinti maisto švaistymą įgyvendinimo. Švediškas stalas-skandinaviška tradicija, paplitusi visame pasaulyje. Jo istorija siekia tolimąją praeitį. Švediškas stalas-tai maitinimo organizavimo sistema, kurios tikslas – sudaryti sąlygas vaikams patiems pasirinkti valgiaraščiuose nurodytus patiekalus, jų sudedamąsias dalis ir kiekius. Taip siekiama geriau patenkinti vaikų skonio poreikius, padidinti sveikatai palankaus maisto, ypač daržovių ir vaisių, vartojimą bei sumažinti maisto švaistymą. Švediško stalo principas vadovaujasi demokratiškumo ir savarankiškumo principu. Vaikai tampa savarankiški, patys gali įsidėti norimą kiekį maisto ir tai daryti nieko neverčiami. Maloni, estetiška aplinka gerina vaikų bendravimo kultūrą, lavina estetinį skonį.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Audronė Putauskienė

 • IMG_1363
 • IMG_1364
 • IMG_1371
 • IMG_1373
 • IMG_1367
 • IMG_1375
 • IMG_1366
 • IMG_1369
 • IMG_1362

“LIETUVA VAIKO ŠIRDYSE, ŠYPSENA VAIKO VEIDE”

KALNELIAI, EŽERAI,
MIŠKAI ŽALI IR SIDABRINĖS BRASTOS…
ŽINAU –
NEDIDELIS GIMTASIS MANO KRAŠTAS,
BET IŠMATUOTI JĮ
TIKTAI ŠIRDIM GALI!

Tokiais žodžiais  vasario 14 dieną prasidėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės minėjimas. Grojant lietuvių liaudies muzikai į šventę rinkosi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtiniai, auklėtojos, tėveliai, darželio darbuotojai.  Šventę vedė priešmokyklinio ugdymo mokytojos  Alina, Daiva ir Rasa. Vaikų rankelėse plazdėjo trispalvės  vėliavėlės. Paminėdami šią svarbią kiekvienam dieną darželyje sulaukėme ypatingų svečių – moterų iš „Trečiojo amžiaus universiteto “. Nuo pat pirmų akimirkų vaikus pavergė  šiltos moterų šypsenos ir uždegantys pasakojimai apie tremtį. Toliau  dainavome dainas apie Lietuvą, gimtinę, tėviškėlę, taip pat skaitovai deklamavo eiles, kuriose buvo pasakojama, kur mūsų tėvynė, kaip mes mylime  Lietuvą“.

Renginio pabaigoje patriotiškai  darželio kieme skambėjo Lietuvos himnas. Kurį atliko viso darželio bendruomenė.

 • IMG_1262
 • IMG_1296
 • IMG_1270
 • IMG_1311
 • IMG_1271
 • IMG_1279
 • IMG_1324
 • IMG_1328
 • IMG_1334

ŠIAURIETIŠKO ĖJIMO MOKYMAI „JUDĖK SVEIKAI“

Šiaurietiškas ėjimas-ėjimas su specialiomis lazdomis-populiarėja visame pasaulyje, kaip aktyvaus laisvalaikio leidimo, kūno ir sielos sveikatinimo būdas, tinkantis įvairaus amžiaus ir kompleksijos žmonėms. Tai – užsiėmimas, nereikalaujantis didelių finansinių išteklių. Šiaurietiško ėjimo treniruotės ir tinkama mityba puikiausiai gali padėti spręsti antsvorio problemas. Jau nuo pat pirmųjų žingsnių su lazdomis žmonės pajaučia tokio judėjimo efektyvumą ir malonumą. Dėl savo paprastumo ir natūralumo  šiaurietiškas ėjimas patrauklus visiems. Šiaurietiško ėjimo lazdos, kurias mūsų lopšeliui darželiui padovanojo visuomenės sveikatos biuras, motyvavo bendruomenės narius užsiimti sveiku sportu ir palaikyti gerą fizinę formą. Š.m. sausio 30 d. vyko mokymai, kuriuos vedė visuomenės sveikatos biuro specialistė Ramutė Kunigiškienė. Mokymų metu po trumpos teorinės dalies ir apšilimo dalyviai  susipažino su pagrindiniais ėjimo technikos ir mankštos su lazdomis elementais. Tai buvo puiki bendruomenės bendravimo ir sveikatos stiprinimo priemonė, atpalaiduojanti, stresą mažinanti, kūną ir sielą balansuojantis  ėjimas, kvėpavimo, atsipalaidavimo pratimai, masažas su lazdomis suteikė gerų emocijų. Tikime, kad šį sveikatai naudingą vaikščiojimo būdą pamėgs visa bendruomenė- vaikai, jų tėveliai, darželio darbuotojai.

 • IMG_1253
 • IMG_1254
 • IMG_1256
 • IMG_1251
 • IMG_1259
 • received_536166800324762
 • received_1437907773045776
 • received_2785585428190597
 • received_1089065231441594
 • received_619556052192012
 • received_725937074600470
 • received_760328267791480
 • received_489127782035956
 • received_536166800324762
 • received_590173655157134
 • received_619556052192012
 • received_161775598571092
 • received_177705726777428
 • received_210083893451513
 • received_489127782035956
 • received_1405390249645614