Programa „Zipio draugai“ (Projektas „Mokomės bendrauti 2020 – 2021 m.m.“)

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

Specialistų nuomone, programa „Zipio draugai“ yra išskirtinė kitų prevencinių programų tarpe.

Programa „Zipio draugai“ Lietuvoje vykdoma nuo 2000 metų ikimokyklinių ir visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinėse grupėse ir pirmosiose klasėse. Programoje gali dalyvauti visi vaikai, turintys ne mažiau kaip pilnus 5 metus. Lietuvoje „Zipio draugų“ programa įgyvendinama lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Nuo 2017 metų į programą labiau ir lengviau gali įsitraukti ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, nes yra paruoštas ir publikuotas originalios programos metodinės medžiagos priedas, skirtas pedagogams dirbantiems su SUP turinčiais vaikais.

Nuo programos įgyvendinimo Lietuvoje pradžios, joje yra dalyvavę  daugiau nei 229 tūkstančių vaikų, įgyvendinti programą paruošti 5.322 pedagogai iš visų šalies apskričių.

Programa ne kartą profesionaliai ir nepriklausomai vertinta, siekiant įsitikinti, ar ji tinkamai įgyvendinama, ar daro poveikį. Vienoje iš pateiktų ataskaitų, vertintojai rašė: „Įvertinimo rezultatai rodo, kad programa žymiai pagerina vaikų gebėjimus spręsti kasdien iškylančius sunkumus, stiprindama bendradarbiavimą, gebėjimą atjausti bei sumažina elgesio problemas.“ Lietuvoje buvo atlikta ir daugiau vertinimų, kurių metu buvo patikrintas ir patvirtintas programos išliekamasis poveikis vaikams.

Programa „Zipio draugai“ buvo įtraukta į Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008 – 2010 metų programą. Lietuvos respublikos vyriausybė savo nutarimu  rekomenduoja programą plėtoti ikimokyklinio ugdymo įstaigose (2008 m. balandžio 24 d. Nr. 392).

Programą „Zipio draugai“ inicijavo ir sukūrė, o dabar tarptautiniu mastu koordinuoja organizacija Partnership for Children, reziduojanti Londone. Jiems priklauso programos autorių teisės.

VšĮ  „Vaiko labui“ turi išimtinę licenciją Lietuvoje įgyvendinti programą „Zipio draugai“, nes yra pasirašiusi sutartį  su Partnership for Children.

Pristatome visų mūsų įgyvendinamų ankstyvosios prevencijos programų – Zipio draugai, Obuolio draugai ir Įveikiame kartu – metodinę ir informacinę medžiagą.
Čia Jūs galite perskaityti informacinio lankstuko ,,Programa ,,Zipio draugai“ tekstą.
Čia Jūs galite susipažinti su programos įgyvendinimo statistika

Programos „Zipio draugai“ generalinis rėmėjas prekybos tinklas – IKI

Šios interneto svetainės sukūrimą rėmė Lietuvos ir Didžiosios Britanijos asociacija
„British Chamber of Commerce in Lithuania“

“ŽAIDIMAI MOKO” PROGRAMA

Ilgalaikė programa „Ikimokyklinio ugdymo mokytojų kompetencijų tobulinimas, ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų įvairias kompetencijas, panaudojant žaidimą, patyriminį ugdymą ir psichomotorinę veiklą“.

I modulis „Patyriminio ugdymo ir žaidimo derinimas, atsižvelgiant į šiuolaikinių vaikų charakteristikas“.

Mokytojų pastebėjimai apie šio projekto užduotis.

Ugdytiniams didelį susidomėjimą paliko įvairūs eksperimentai,  kuriuos žadame pritaikyti savo veikloje ir toliau.

Ugdomoji medžiaga naudinga ne tik vaikams, bet ir mokytojui.  Užduotys vaikams patrauklios, įvairios, suprantamos  ir informatyvios.

Kadangi užduotis yra lengvesnio ir sunkesnio turinio, manau visas galima naudoti atsižvelgiant į vaikų gebėjimus. Tai kas dabar mažyliui yra per sunku, po pusmečio galimai jau užduotį įveiks.

Vaikams, labai įdomu, jiems patinka eksperimentuoti, sužinoti naujų dalykų. Užduotėlės, kaip kurios atrodo sudėtingos šio amžiaus vaikams, tačiau jų susidomėjimas, džiugina tikrai turi išliekamąją vertę.

I modulio medžiaga yra suprantama, pakankamai aiški vaikams. Labai gražios idėjos, praktinės užduotys. Vaikams labai patiko. Aš asmeniškai pasinaudosiu ir ateityje visomis pasiūlytomis temomis, kurios atitiks pagal vaikų amžių. Labai patiko archeologija, eksperimentai, tyrinėjimai.

Pasiūlytos veiklos lauke labai įdomios. Ugdytiniams labiausiai patiko žaidimas „Kiemo radiniai“. Aplinkos tyrinėjimui žaidimas „Kieme mačiau“…

Archeologija. Po žaidimo „Mano radinys“ grupėje, veiklą pratęsėme lauke. Smėlio dėžėje keliose vietose užkasdavome po žaislą, o vaikai kasinėjo kol surasdavo. Labai patiko.

Vaikams labiausiai patiko manau kūrybinės užduotėlės ir tyrinėjimai. Kas nauja ir paslaptinga žadina smalsumą.

Labiausiai vaikams patiko dėlioti raides, vardus iš gamtinės medžiagos.

Sunkiau sekėsi atlikti regimojo suvokimo užduotėles berniukams,  bet manau dėl vaikų amžiaus, brandos. Tuo tarpu mergaitės jas atliko puikiai.

Sunku ugdytiniams atlikti regimojo suvokimo ir akies – rankos koordinavimo užduotis. Viena iš jų, kai reikėjo nupiešti antrą medžio lapo pusę. Lapas buvo perkirptas per pusę, prilipdytas ant balto lapo, o vaikučiams reikėjo nupiešti antrą jo pusę. Lengvesnis buvo paprasto lapo piešimas, nei klevo. Klevo lapas buvo piešiamas kaip paprastas.

Parengė: logopedė Aistė Daugėlienė

ILGALAIKIS PROJEKTAS “MEDŽIO DOVANOS”

Klevo lapui ant šakelės nusibodo.

-Pažiūrėsiu , kaip pasaulis iš aukščiau atrodo.

Atsiskyręs nuo broliukų raudonšonis lapeliukas.

Vėjo šuoruos sukas, sukas, sukas…

Paskrajojęs nusileido ant takelio ir pateko į rankas vaikelio…

                                                                                                Autorius nežinomas

Mūsų  darželyje 2020/2021 mokslo metais vykdomas ilgalaikis projektas “Medžio dovanos”,  kurį vykdo “Varpelių” ir “Svajoklių” mokytojos Virginija ir Giedrė. Mokytojų idėja kelia klausimus – Kuo svarbus mums ruduo? Kokias dovanas mums suteikia medžiai? Kokie jausmai mus aplanko stebint medžius, spalvingus lapus? Pirmasis projekto etapas jau įgyvendintas ir darželio kiemelyje vyksta  paroda, kurioje eksponuojami darbeliai iš kaštonų, gilių, kankorėžių, medžio lapų, šakų, riešutų ir t.t. Su dideliu užsidegimu vaikučiai ir  mokytojos gamino įvairiausius darbelius panaudodami gamtines medžiagas, kurias mums padovanoja medžiai. Vaikučių ir mokytojų kūrybiškumui ribų nėra! Kiekvienas darbelis įspūdingas ir nepakartojamas, nes prie jo prisilietė mažos rankytės. Kviečiame visus pasigėrėti ir kartu pasidžiaugti.

 Paroda vyks iki lapkričio 10 d. Kviečiame visus bendruomenė narius aplankyti ir pasigėrėti!

Parengė: Mokytojos: Virginija Pažėrienė, Giedrė Paškevičiūtė

 • IMG_2161
 • IMG_2166
 • IMG_2163
 • IMG_2169
 • IMG_2172
 • IMG_2175
 • IMG_2173
 • IMG_2176
 • IMG_2171
 • IMG_2183
 • IMG_2180
 • IMG_2181
 • IMG_2179
 • IMG_2185
 • IMG_2187

Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo projektas ,,SAULĖTO ORANŽINIO TRAUKINIO KELIONĖ“

Šiais metais saulėtas oranžinis traukinys vėl nenuilstamai riedėjo kviesdamas švietimo įstaigų bendruomenes keliauti kartu su ugdytiniais į platų gamtos pasaulį, skleidžiant oranžinę šilumą ir dalinant šypsenas. Projekto trukmė 2020-04-22 iki 2020-11-13.

 Vaikai kartu su mokytojais ir savo artimiausios aplinkos žmonėmis sodino, augino, prižiūrėjo įvairių daržovių daigelius. Mažyliai įgavo naujų žinių, ko reikia, kad augalas augtų, žydėtų, vestų vaisius. Rudenį su rūpesčiu ir meile išaugintas daržo derlius vaikams suteikė naujų įspūdžių. Šiemet saulėtas oranžinis traukinys šventė savo penktąjį gimtadienį, tad  mokytojai su vaikais darželyje sukūrė kompoziciją – „Moliūgo gimtadienio tortas“. Labai smagu, kad mūsų ugdytiniai su tėveliais namuose kūrė įvairias kompozicijas, kurios ilgą laiką puošė darželio kiemelį.

Džiugu, kad galėjome patirti pažinimo džiaugsmą bei dalintis saulėtomis oranžinio kūrybiškumo idėjomis. Lai saulėta šypsena šildo visus keliaudama per visą Lietuvą ir už jos ribų!!!

Parengė: Mokytoja Violeta Botyrienė

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „RŪTA“

„Moliūgo gimtadienio tortas“