PAŽINTIS SU FAZANAIS

PAŽINTIS SU FAZANAIS

 Fazanai – Šunskų simbolis, įtvirtintas miestelio herbe. Fazanyno atidaryme “Smalsučių“ grupės ugdytiniai ir mokytojos Alina ir Rasa buvome pakviesti Šunskų seniūno R. Lekecko, mūsų ugdytinio Dino globėjo. Ketvirtadienio saulėtą rytą vykome į Šunskus. Vaikučiai stebėjo iškilmingą atidarymą, susipažino su puikiais paukščiais. Stebino spalvų gausumas. Teko vaikučiams bendrauti su žurnalistais, papasakoti savo įspūdžius. Pasigėrėję saulėtu rudenėliu ir puikiu fazanynu, linksmi grįžome į savo darželį. Dėkojame R. Lekeckui už pakvietimą ir Emilio mamytei už nuostabių akimirkų įprasminimą.

,,Smalsučių“ grupės vaikučiai ir mokytojos Alina bei Rasa

 • DSC_5491
 • DSC_5504
 • DSC_5586
 • DSC_5593
 • DSC_5601
 • DSC_5618

Dviračių stovas-darželyje

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Facebook paskyroje padėkojo “visiems atkreipusiems dėmesį į neigiamą transporto įtaką aplinkai ir žmonių sveikatai bei patiems prisidėjusiems prie švarios aplinkos išsaugojimo. Pasidžiaugė dalyvavusiais konkurse „Dviratis veža“ ir parodžiusiais tinkamą pavyzdį kitiems. Esate visi verti didžiausios padėkos! Atsižvelgiant į bendrą darbuotojų ir vaikų skaičių konkurso pirmąsias vietas pasidalino dvi ugdymo įstaigos – Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla (139 dalyviai ) ir Marijampolės lopšelis-darželis ,,Rūta” (67 dalyviai).”

Dėkojame Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, įvertinusiam mūsų pastangas. Pirmosios vietos prizinė dovana-dviračių stovas. Šiandien visa darželio bendruomenė džiaugsmingai dovaną išpakavo, o stalius Pranas jį pritvirtino visų parinktoje vietoje. Viliamės, kad stovo atsiradimas paskatins vaikus, darbuotojus atvažiuoti į darželį dviračiais.

 • IMG_6549
 • IMG_6552
 • IMG_6574
 • IMG_6554
 • IMG_6562
 • IMG_6559

Prevencinis projektas “Žaidimai moko”

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ IR LOGOPEDŲ

PREVENCINIS PROJEKTAS „ŽAIDIMAI MOKO“

Nuo spalio 1 dienos mūsų įstaigoje vykdomas respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų prevencinis projektas „Žaidimai moko“. Šioje veikloje dalyvauja kartu su logopede „Kodėlčiukų“ ir „Svajoklių“ grupių ikimokyklinio ugdymo mokytojos bei ikimokyklinio ugdymo mokiniai.

Projekto aktualumas.

Nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas gali kliudyti sėkmingam  rašymo ir/ar skaitymo mokymui mokykloje.

Esant orientavimosi erdvėje ir regimojo suvokimo sutrikimams, ugdytiniai prastai atrenka esmines detales, sunkiai orientuojasi klasėje, popieriaus lape, patiria sunkumų sudarant objektų eiles pagal dydį, nustatant judėjimo kryptį ir judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu ir kt.

Norint išvengti sunkumų, rengiantis mokyklai, reikalinga lavinti regimąjį ir erdvės suvokimą specialiosiomis užduotimis, kurios gali būti integruojamos į logopedo ir specialiojo pedagogo užsiėmimus ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje.

Projekto organizatorius – Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Trukmė- einamųjų mokslo metų spalio 1 d.- balandžio 1 d. Projektas skirtas 5-6 metų vaikų regimojo ir erdvės suvokimo lavinimui.

Tikslas- specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Uždaviniai:

1. lavinti erdvės ir regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką;

2. plėsti erdvės sąvokas;

3. gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą;

4.skatinti ikimokyklinių įstaigų specialiuosius pedagogus ir logopedus įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

“Sūduvos kraitė 2018″

Spalio 6-ąją  mieste  šurmuliavo rudens derliaus šventė “Sūduvos kraitė 2018″. Šiais metais visos ikimokyklinės įstaigos kartu sukūrė mandalų šypsenas ir vėliavą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms. Šią idėją pasiūlė darželiai “Šypsenėlė” ir “Nykštukas”.

 • IMG_6484
 • IMG_6493
 • IMG_6531

Rudenėlio šventė

Spalio 5 d. darželio kiemelyje šurmuliavo bendruomenės rudenėlio šventė  “Pas kiškelį darže” . Vaikų, tėvelių ir darbuotojų akis džiugino karališkasis pudelis, juodas katinas, avytės, pelėda, ežių šeimynos, pingvinas, miško paunksmė, lėktuvai, mašinos, laivai ir dar daug kūrybingų darbelių iš daržovių ir vaisių, apsigyvenę darželio kiemelyje. Auklėtojos pavirtę personažais: Violeta-rudenėliu, Gintarė-voveraite, Živilė-kiškiu, Jūratė-pelyte, Eglė-lietumi padovanojo susirinkusiems gražią rudeninę šventę. Visi drauge šokome, žaidėme, dainavome, minėme mįsles, valgėme obuolius.

Mes norime padėkoti Jums tėveliai.  Tikime, kad ne vienas vaikelis išsineš prisiminimą iš vaikystės: visa šeima tariasi, ką pagaminti rudens parodai, vakaroja ir drauge gamina savo kūrinį iš daržovių ir vaisių. Tas šiltas bendrystės jausmas…

 • IMG_6470
 • IMG_6388
 • IMG_6417
 • IMG_6439
 • IMG_6441
 • IMG_6440
 • IMG_6468
 • unnamed
 • IMG_6390
 • IMG_6396
 • IMG_6423
 • IMG_6406