Grupėse laisvos vietos

Eil. nr.

Grupės pavadinimas

Grupės vaikų amžius

Vaikų skaičius grupėje

Laisvų vietų grupėje skaičius

1. „Žuvytės“

II ankstyvojo amžiaus grupė

(2 m.)

15

-

2. „Ežiukai“

II ankstyvojo amžiaus grupė

(2 m.)

15

-

3. „Aitvarai“

Jaunesniojo amžiaus grupė

(3 m.)

20

-

4. ,,Šarkiukai”“

Jaunesniojo amžiaus grupė

(3 m.)

20

-

5. „ Varpeliai“

Viduriniojo amžiaus grupė

(4 m.)

19

-

6. ,,Svajokliai“

Viduriniojo amžiaus grupė

(4 m.)

20

-

7. „Debesėliai“

Vyresniojo amžiaus grupė

(5 m.)

20

-

8. „Kvatokliai“

Vyresniojo amžiaus grupė

(5 m.)

20

-

9. ,,Smalsučiai“

Priešmokyklinio ugdymo grupė

(6 m.)

22

-

10. „Pelėdžiukai“

Priešmokyklinio ugdymo grupė

(6 m.)

22

-

11. „Kodėlčiukai“

Viduriniojo amžiaus grupė Valdorfo grupė

(3 m.)

20

-

PASKELBTA: 2018 sausio 18 d.