Korupcijos prevencija

Susidūrus su korupcijos apraiškomis, informuoti galima:

  • raštu, atsiunčiant pranešimą adresu:
    Vaikų lopšelis-darželis ,,Rūta” Draugystės 5a,

Draugystės 5A, 68255 Marijampolė

  • el. paštu audput@gmail.com
  • kreiptis į direktoriaus pavaduotoją Audronę Putauskienę, atsakingą už korupcijos prevenciją .
  • Tel. Nr.  8 343 75615

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR TVARKOS APRAŠAS

DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS DARBO GRUPĖS SUDARYMO

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2018 M.M. PRIEMONIŲ PLANAS

2016-2017 M.M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS

atnaujinta: Šeštadienis, 2019 m. kovo 30 d.