Ikimokyklinis ugdymas

VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

DĖL PRAŠYMO PRIIMTI VAIKĄ Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ

 

Viešosios  paslaugos pavadinimas Prašymo, priimti vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę, priėmimas

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804);

VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas priimti vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Vaiko gimimo liudijimo kopija;

Nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimas;

Dokumentai, teikiantys pirmumą priimant vaiką į įstaigą: įvaikinimo; tėvų neįgalumo; Informacija iš Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinio reikalų departamento apie socialinės pašalpos skyrimą; Informacija apie privalomą ikimokyklinį ar priešmokyklinį ugdymą. 

Viešosios paslaugos teikėjas

Irma Akelaitienė, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta” sekretorė, tel. (8343) 75 615, el.p. irma.akelaitiene@gmail.com

Viešosios paslaugos vadovas

Virginija Gusčiuvienė, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta” direktorė, tel. (8343) 75615,  el.p. ldruta@gmail.com

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

1 diena

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 Prašymas dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę

Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta”,

Draugystės 5a, Marijampolė LT-68255

atnaujinta: Trečiadienis, 2022 m. sausio 12 d.