Lopšelis

“EŽIUKAI”

Dirbame pagal pačių įstaigos pedagogių sukurtą  “Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programa”. „Ežiukų“ grupę lanko 2-3 metų vaikai. Dėl amžiaus ypatumų jų kalba dar neišlavėjusi. Tai apsunkina bendravimą, kalbos suvokimą, vaikai negali laisvai reikšti savo minčių. Norėdamos, kad vaikai greičiau pradėtų  kalbėti, mes vykdome ilgalaikį projektą „Prakalbėk, nešnekuti“. Skatiname vaikų kalbinį aktyvumą: sekame pasakėles, dainuojame, deklamuojame, žaidžiame, vaidiname su pirštukų ir pirštinėmis lėlėmis.

Grupėje dirba:

Greta Stankevičienė- Baigusi studijas Kauno kolegijoje ir įgijusi vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją. Komunikabili, mėgstanti vaidinti, vesti šventes, pramogas. Daug dėmesio skiria vaikų kūrybiškumui ir savarankiškumui. Domisi ugdymo naujovėmis

Sigita Asijavičiūtė – baigusi Marijampolės kolegijoje vaikystės pedagogikos studijų programą. Daug dėmesio skiria vaikų kūrybiškumui, savarankiškumui ugdyti, paslaugi, mylinti vaikus.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padejėja Reda Šapalienė:  rūpestinga, darbšti, šiltai bendrauja su vaikais.


“ŽUVYTĖS”

          „Žuvyčių“ grupę lanko 2-3 metų vaikai, kurie ugdomi  pagal „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“. Didelį dėmesį skiriame ugdytinių adaptacijos, sveikatos saugojimo ir komunikavimo kompetencijoms. Pagrindinis grupėje ugdymosi būdas yra žaidimas, todėl ištisus metus vykdomas projektas „Žaidimas moko“, kuriame dalyvaudami daug žaidžiame, stebime, tyrinėjame, ekperimentuojame, laviname pojūčius., atliekame meninius-kūrybinius darbelius. Grupę pradeda lankyti ankstyvojo amžiaus vaikai, dėl amžiaus ypatumų daugelio neišlavėjusi sakytinė kalba, todėl siekiant sudaryti palankias sąlygas ankstyvajai vaikų kalbos sutrikimų prevencijai, prisijungėme prie tarpatutinio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“. Ugdydami vaikų sakytinę kalbą turtinam žodyną ir skatinam kalbos raiškos plėtotę: sekdami pasakas, mokindamiesi įvairiausius ketureilius, dainuojame, žaidžiame pirštukų žaidimus, vaidiname pasaką. Smulkiąją motoriką laviname atlikdami meninius darbelius, žaisdžiame didaktinius žaidimus.

1.sv3.SV

2. Svesvetainei

Grupėje dirba:

Laura Naujokienė – mokytoja, baigusi studijas Marijampolės kolegojoje ir įgijusi vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. Mokytoja – atasakinga, kūrybinga, mylinti vaikus, siekianti tobulėti ir ieškoti pačių inovatyviausių        ugdymo metodų, siekiant kokybiškesnio vaiko ugdymo.

Sigita Asijavičiūtė – baigusi Marijampolės kolegijoje Vaikystės pedagogikos studijų programą. Daug dėmesio skiria vaikų kūrybiškumui, savarankiškumui ugdyti, mylinti vaikus, paslaugi.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja dirba Vilma Bubnienė.


BORUŽIUKAI“

 

Boružėlė po lapu, jai tenai labai smagu.

Žalią spalvą jinai mėgsta ir tenai gerai jai slėptis.

Ji yra visa taškuota, lygtai būtų nuspalvota,

Jos taškiukai juk juodi ir dažniausiai septyni.

Tai lopšelio grupė, skirta 2 – 3 metų vaikučiams.  Dirbame pagal „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“. Kadangi vaikučiai dar nedaug kalba – tai apsunkina bendravimą, kalbos suvokimą. Didelis dėmesys skiriamas adaptacijai, higienos įgūdžių tobulinimui, sveikatos saugojimo kompetencijoms. Grupėje daug lipdome, spalviname, žaidžiame, šokame, klausomės pasakėlių. Dalyvaujame projekte „Higieniniai įgūdžiai ir jų tobulinimas“.