Archive for birželio, 2021

POJŪČIŲ LABORATORIJOS PATIRTYS

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“  įgyvendina iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0029 „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose“.  Nuo 2019 m.  Projekto partneriai: Marijampolės švietimo įstaigos: „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras; Patašinės universalus daugiafunkcis centras; vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“; vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“, atliepdami numatytą projekto tikslą: pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą, įdiegiant inovatyvius ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio metodus, siekė atnaujinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ įkūrė „Pojūčių“ laboratoriją, kurioje sudarytos sąlygos vaiko poreikiams tenkinti, sukurta  aplinka, kuri pažadintų vaiko smalsumą, žingeidumą, motyvaciją per patirtinį ugdymą- tyrinėjant, stebint, analizuojant ir padėtų vaiko prigimčiai, individualumui atsiskleisti, žadintų kūrybiškumą, teiktų galimybes tobulėti. Pojūčių laboratorijai įsigijome inovatyvių priemonių, kurios skatina glaudesnį vaiko ir gamtos ryšį, plėtoja vaiko kūrybiškumo galias. Modeliuojant ugdymo procesą buvo sukurtos veiklos zonos, kuriose ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikai išbandė įvairias veiklas su įsigytomis skirtingomis priemonėmis.

Mokytojos Alina, Živilė ir Regina vedė mokymus darželio mokytojoms, mokytojų padėjėjoms. Jos  buvo supažindinamos su Multisensoriniu  kambariu, priemonėmis.  Jos kalbėjo, kad tai lyg naujas, intensyvus pasaulis, kuriame visi pojūčiai – rega, klausa, uoslė, jutimas – yra mankštinami vienu metu. Toks kambarys skirtas ne tik atsipalaidavimui, bet ir tinkamas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, perdėtai aktyviems, autistams, esant klausos ar regos susilpnėjimui. Į sensorinius kambarius vaikai gali ateiti po vieną, poromis arba grupelėmis, lydimi mokytojų ar specialistų. Sensorinė aplinka pasitarnauja savireguliacijai, t. y. vaikui suteikiama erdvė pačiam susitvarkyti su iššūkiais, nusiraminti ir atsipalaiduoti. Kambaryje galima ir nieko neveikti – tiesiog gulėti ant čiužinio ir svajoti, ir leisti garsams, kvapams, vaizdams veikti. Čia – puiki vieta atsipalaidavimui, nusiraminimui, bendravimui, poilsiui, kai tampa sunku prisitaikyti prie naujų iššūkių, susikaupti.

 

Parengė: mokytoja Alina Slančiauskienė

  • 20210616_065611
  • 20210616_065830

Projektas „Mažais žingsneliais į Eko pasaulį“

Nuo gegužės iki spalio mėn. lopšelyje-darželyje „Rūta“ vykdomas naujas projektas „Mažais žingsneliais į Eko pasaulį“. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos, Giedrė Paškevičiūtė ir Jurgita Kumpienė,  šio projekto metu vaikus kviečia keliauti į Eko pasaulį. Į šį projektą įtraukiami ugdytiniai, jų tėveliai ir darželio bendruomenė. Kelionės metu kviečiama stabtelėti stotelėse, kuriose nagrinėjamos aplinkosauginės problemos. Dviejose stotelėse jau spėjome pabūvoti.

Pirma stotelė – Švari gamta ir aplinka . Šioje stotelėje „Svajoklių” ir „Kvatoklių” grupių ugdytiniai su savo mokytojomis vyko į edukacines išvykas „Lauko laboratorija” ir „Smulkiųjų gyvūnų laboratorija”. ,,Kvatoklių‘‘ grupės vaikučiai  skubėjo į autobusą ir vyko į vaikų l./d. ,,Nykštukas‘‘. Ten ugdytinių  jau laukė darželio ,,Nykštukas‘‘ direktorė, pavaduotoja ugdymui ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja. Lydimi darželio šeimininkų vaikščiojo po edukacines erdves lauke. Vaikščiodami grožėjosi bei stebėjosi jų sukurtomis erdvėmis, klausėsi paukščių balsų prie išmaniosios sienos. Vaikus sudomino didelis, stiklinis kupolas, į kurį pakviesti   užėjo  ir turėjo galimybę apžiūrėti kaip jis įrengtas. Vaikai susėdę prie apvalaus stalo susidomėję klausė ką pasakoja mokytoja, stebėjo atliekamą eksperimentą. Apžiūrėjo kupole auginamus augalus tokius kaip pomidorai, agurkai, baklažanai. Apsikeitę dovanomis, padėkoję už šiltą priėmimą su geromis emocijomis parvyko į darželį. “Svajoklių” grupės ugdytiniai vyko į „Žiburėlio” moklyklą-daugiafunkcį centrą. Čia ugdytinius pasitiko mokyklos direktorius, pavaduotoja ugdymui bei ikimokyklinio ugdymo mokytoja, kuri labai išsamiai ir vaizdingai  papasakojo apie pas juos vabalų nameliuose gyvenančius vabzdžius,  namelių įrengimą ir priežiūrą. Vaikai su didžiuliu susidomėjimu stebėjo koki vabzdžiai ten gyvena, kaip jie ropoja, kaip atrodo.  Didžiausią įspūdį paliko pamatyti vabzdžiai naudojantis lupa, nes lupos pagalba galėjo atidžiau ištyrinėti jų išvaizdą. Vaikai nepraleido progos patyrinėti ir visoje mokyklos teritorijoje žydinčius augalus.  Kupini gerų įspūdžių parvyko į darželį, kur dar ilgai dalinosi savo geromis emocijomis ir pastebėjimais.

Antra stotelė – Ekologija buityje (atliekų rūšiavimas). Visa darželio bendruomenė noriai įsitraukė  į akciją „Padėkime Žemei lengviau kvėpuoti“, kurios metu vaikai noriai tvarkė savo žaidimų aikšteles, atrinko sulūžusius smėlio žaislus, mokėsi kaip reikia rūšiuoti šiukšles.

Projektas dar tik prasidėjo ir laukia dar labai daug linksmų, įsimintinų akimirkų.

 

 

Parengė: ikimokyklinio ugdymo mokytojos Giedrė Paškevičiūtė ir Jurgita Kumpienė.

  • 20210603_152304
  • 20210603_152337