Archive for 2020, lapkričio 2

AKCIJA “RANKOS”

Asociacija LHPA  (Lietuvos hipofizės pacientų asociacija), kovojanti už sergančiųjų akromegalija ir kitomis hipofizės ligomis, gyvenimo kokybę, siekianti šviesti visuomenę apie ligą, ankstyvą diagnostiką ir sveiką gyvenseną, pakvietė paminėti Akromegalijos dieną dalyvaujant akcijoje „RANKOS“.  Akcijos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į šią ligą, kad žmonės pastebėję jos požymius, eitų tikrintis.

Mūsų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Živilė, Jūratė, Giedrė ir Rasa K., kartu su ugdytiniais prisidėjo prie šios akcijos ir piešė rankas.
MES JAU ŽINOM, KAS YRA AKROMEGALIJA. O TU?
Akciją inicijavo “Kodelčiukų” mokytoja Živilė Belickienė
  • IMG-0860 (2)
  • IMG-0868 (2)
  • IMG-0887 (2)
  • IMG-0890 (2)

Programa „Zipio draugai“ (Projektas „Mokomės bendrauti 2020 – 2021 m.m.“)

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

Specialistų nuomone, programa „Zipio draugai“ yra išskirtinė kitų prevencinių programų tarpe.

Programa „Zipio draugai“ Lietuvoje vykdoma nuo 2000 metų ikimokyklinių ir visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinėse grupėse ir pirmosiose klasėse. Programoje gali dalyvauti visi vaikai, turintys ne mažiau kaip pilnus 5 metus. Lietuvoje „Zipio draugų“ programa įgyvendinama lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Nuo 2017 metų į programą labiau ir lengviau gali įsitraukti ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, nes yra paruoštas ir publikuotas originalios programos metodinės medžiagos priedas, skirtas pedagogams dirbantiems su SUP turinčiais vaikais.

Nuo programos įgyvendinimo Lietuvoje pradžios, joje yra dalyvavę  daugiau nei 229 tūkstančių vaikų, įgyvendinti programą paruošti 5.322 pedagogai iš visų šalies apskričių.

Programa ne kartą profesionaliai ir nepriklausomai vertinta, siekiant įsitikinti, ar ji tinkamai įgyvendinama, ar daro poveikį. Vienoje iš pateiktų ataskaitų, vertintojai rašė: „Įvertinimo rezultatai rodo, kad programa žymiai pagerina vaikų gebėjimus spręsti kasdien iškylančius sunkumus, stiprindama bendradarbiavimą, gebėjimą atjausti bei sumažina elgesio problemas.“ Lietuvoje buvo atlikta ir daugiau vertinimų, kurių metu buvo patikrintas ir patvirtintas programos išliekamasis poveikis vaikams.

Programa „Zipio draugai“ buvo įtraukta į Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008 – 2010 metų programą. Lietuvos respublikos vyriausybė savo nutarimu  rekomenduoja programą plėtoti ikimokyklinio ugdymo įstaigose (2008 m. balandžio 24 d. Nr. 392).

Programą „Zipio draugai“ inicijavo ir sukūrė, o dabar tarptautiniu mastu koordinuoja organizacija Partnership for Children, reziduojanti Londone. Jiems priklauso programos autorių teisės.

VšĮ  „Vaiko labui“ turi išimtinę licenciją Lietuvoje įgyvendinti programą „Zipio draugai“, nes yra pasirašiusi sutartį  su Partnership for Children.

Pristatome visų mūsų įgyvendinamų ankstyvosios prevencijos programų – Zipio draugai, Obuolio draugai ir Įveikiame kartu – metodinę ir informacinę medžiagą.
Čia Jūs galite perskaityti informacinio lankstuko ,,Programa ,,Zipio draugai“ tekstą.
Čia Jūs galite susipažinti su programos įgyvendinimo statistika

Programos „Zipio draugai“ generalinis rėmėjas prekybos tinklas – IKI

Šios interneto svetainės sukūrimą rėmė Lietuvos ir Didžiosios Britanijos asociacija
„British Chamber of Commerce in Lithuania“

“ŽAIDIMAI MOKO” PROGRAMA

Ilgalaikė programa „Ikimokyklinio ugdymo mokytojų kompetencijų tobulinimas, ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų įvairias kompetencijas, panaudojant žaidimą, patyriminį ugdymą ir psichomotorinę veiklą“.

I modulis „Patyriminio ugdymo ir žaidimo derinimas, atsižvelgiant į šiuolaikinių vaikų charakteristikas“.

Mokytojų pastebėjimai apie šio projekto užduotis.

Ugdytiniams didelį susidomėjimą paliko įvairūs eksperimentai,  kuriuos žadame pritaikyti savo veikloje ir toliau.

Ugdomoji medžiaga naudinga ne tik vaikams, bet ir mokytojui.  Užduotys vaikams patrauklios, įvairios, suprantamos  ir informatyvios.

Kadangi užduotis yra lengvesnio ir sunkesnio turinio, manau visas galima naudoti atsižvelgiant į vaikų gebėjimus. Tai kas dabar mažyliui yra per sunku, po pusmečio galimai jau užduotį įveiks.

Vaikams, labai įdomu, jiems patinka eksperimentuoti, sužinoti naujų dalykų. Užduotėlės, kaip kurios atrodo sudėtingos šio amžiaus vaikams, tačiau jų susidomėjimas, džiugina tikrai turi išliekamąją vertę.

I modulio medžiaga yra suprantama, pakankamai aiški vaikams. Labai gražios idėjos, praktinės užduotys. Vaikams labai patiko. Aš asmeniškai pasinaudosiu ir ateityje visomis pasiūlytomis temomis, kurios atitiks pagal vaikų amžių. Labai patiko archeologija, eksperimentai, tyrinėjimai.

Pasiūlytos veiklos lauke labai įdomios. Ugdytiniams labiausiai patiko žaidimas „Kiemo radiniai“. Aplinkos tyrinėjimui žaidimas „Kieme mačiau“…

Archeologija. Po žaidimo „Mano radinys“ grupėje, veiklą pratęsėme lauke. Smėlio dėžėje keliose vietose užkasdavome po žaislą, o vaikai kasinėjo kol surasdavo. Labai patiko.

Vaikams labiausiai patiko manau kūrybinės užduotėlės ir tyrinėjimai. Kas nauja ir paslaptinga žadina smalsumą.

Labiausiai vaikams patiko dėlioti raides, vardus iš gamtinės medžiagos.

Sunkiau sekėsi atlikti regimojo suvokimo užduotėles berniukams,  bet manau dėl vaikų amžiaus, brandos. Tuo tarpu mergaitės jas atliko puikiai.

Sunku ugdytiniams atlikti regimojo suvokimo ir akies – rankos koordinavimo užduotis. Viena iš jų, kai reikėjo nupiešti antrą medžio lapo pusę. Lapas buvo perkirptas per pusę, prilipdytas ant balto lapo, o vaikučiams reikėjo nupiešti antrą jo pusę. Lengvesnis buvo paprasto lapo piešimas, nei klevo. Klevo lapas buvo piešiamas kaip paprastas.

Parengė: logopedė Aistė Daugėlienė