Archive for vasario, 2020

UŽGAVĖNIŲ ŠVENTĖ

                                               Žiema, žiema, bėk iš kiemo!

                                                Jei nebėgsi, išvarysim,

                                               Su botagais išbaidysim!

Užgavėnėsžiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą siekiant prisišaukti pavasarį bei žyminti paskutinę žiemos mėsiedo dieną. Šventė žavi liaudiško humoro grožiu ir kūrybingumu. Linksma ir triukšminga Užgavėnių diena buvo Marijampolės lopšelyje-darželyje „Rūta“. Seni žmonės sakydavo – jei Užgavėnių nešvęsi, tai visus metus nuo nelaimių neatsiginsi. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai kartu su auklėtojomis iš anksto aptarinėjo aprangą, galvos apdangalus, kad šventės dieną atrodytų kiekvienas kuo originaliau ir išradingiau. Užgavėnių dieną vaikai persirengė įvairiais personažais išėjo į kiemą atsisveikinti su šaltu oru ir išvyti žiemą iš kiemo. Pagrindiniai šventės personažai buvo: Morė, Kanapinis, Lašininis, Ragana, Velniukai, Čigonai, Ubagėliai. Visi persirengėliai surengė eiseną darželio grupėse, sveikindami  su „Blynų“ diena ir kviesdami darželio kiemą, kur visi brazdėdami, šūkaudami ,,varė“ žiemą iš kiemo. Visi dainavo, šoko, stebėjo Lašinio ir Kanapinio kovą,  ir garsiai šaukdami vijo žiemą.

 • IMG_1514
 • IMG_1519
 • IMG_1534
 • IMG_1540
 • IMG_1544
 • IMG_1552
 • IMG_1568
 • IMG_1577
 • IMG_1582
 • IMG_1600
 • IMG_1609
 • IMG_1615

VAKARONĖ “ŠOKIM, TRYPKIM, LINKSMI BŪKIM”

Mūsų darželyje visos bendruomenės dėmesio centre yra vaikas. Svarbiausia, kad kiekvienam vaikui čia būtų gera, jauku, saugu, kad jis jaustųsi laimingas gyvendamas „čia ir dabar“. Svarbų dėmesį lopšelyje-darželyje skiriame tautinių tradicijų, dvasinės kultūros vertybių puoselėjimui. Todėl siekiame sveiko, prasmingo, kupino džiugių įspūdžių, šiltų emocijų vaikų gyvenimo. Visas ugdymo procesas orientuotas tradicijų puoselėjimą, senolių vertybinių orientacijų vaikams perdavimą, todėl mūsų darželyje susiklostė savitos bendruomenės tradicijos, šilti, draugiški bendruomenės narių santykiai, susiformavo vertybinės nuostatos. Kiekviena lopšelio-darželio grupėskiria didelį dėmesį vakarojimui su tėveliais.

Jei pastarąsias dvi savaites „Kodėlčiukų“ grupės tėvelių kas būtų paklausęs, ko labiausiai laukia  jų vaikas, neabejoju, kad visi vienbalsiai būtų atsakę: vakaronės „Šokim, trypkim, linksmi būkim“ Darželio salėn gausiai susirinkę tėveliai džiaugėsi matydami, kaip išraiškingai mažieji deklamuoja eilėraščius, vienbalsiai „plėšia“ dainas, netausodami kojų trypia liaudiškus  šokius, žaidimus. Daug emocijų paliko suvaidintas spektakliukas “Kaip šuniukas draugo ieškojo“. Vakaronė buvo skirta paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.

 • IMG_1376
 • IMG_1395
 • IMG_1385
 • IMG_1396
 • IMG_1406
 • IMG_1380
 • IMG_1441
 • IMG_1384
 • IMG_1414

LEGO studija. Tarptautinė fotonuotraukų paroda „Mano gimtieji namai – Lietuva“

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną,  Lego studiją lankantys priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai dalyvavo tarptautinėje fotonuotraukų parodoje, kurios tikslas – puoselėti tautinę ir pilietinę savimonę ugdant vaiko emocinį intelektą, skatinant kūrybinę raišką bei siekiant individualios vaiko pažangos.

Vaikams buvo duota namų užduotis: pasidomėti ir, padėdant tėveliams paieškoti informacijos apie  Lietuvoje labiausiai lankytinas vietas bei jas pristatyti draugams.  Išklausėme visų vaikų pasiūlymus, pastebėjimus ir nutarėme kad tai bus vaikų miestas, kur galės visi atvažiuoti ilsėtis ir pabūti.

Atsižvelgiant į statinių gausumą, nutarėme atkartoti statinius simboliškai. Pasiskirstę užduotimis, pradėjome kūrybinį darbą „Čia visiems gyventi  gera…“ Kuomet visi statiniai buvo baigti, juos sujungėme į visumą.

Šis vaikų kūrybinių darbų projektas – ilgalaikis, jį pavyko įgyvendinti tik kelių užsiėmimu eigoje. Džiugu, kad ugdytiniai susipažino su Lietuvos miestelių istorija, pagilino žinias apie mūsų šalies lankytinas vietas, turtino žodyną, ugdė kūrybiškumą bei turėjo galimybę išreikšti save. Manau, vaikams pavyko sutartinai veikti grupelėse ir siekti bendro tikslo. Visi džiaugėmės savo sukurtais darbeliais.

 • btr
 • IMG_20200203_093650_resized_20200219_123838486
 • 20161206_093814
 • 20170126_102010
 • CAM04140
 • IMG_20191009_084059

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA „ŠIUOLAIKINIO VAIKO POREIKIAI IR INOVACIJOS“

Siekiant sustiprinti  socialinį dialogą, bendradarbiavimą ir partnerystės svarbą ugdymo procese,  2020 m. vasario 18 d. Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Rūta“ lankėsi Vilkaviškio lopšelio-darželio „Eglutė“ mokytojų grupė. Mūsų lopšelio- darželio mokytojos dalinosi gerąja patirtimi, pristatant ugdymo procesą, dirbant su inovatyviomis  priemonėmis-„SMART“ lenta, interaktyviomis grindimis, „Bee-Boot, Blu-boot“ bitutėmis, šviesos terapijos, IT robotikos ir Lego konstravimo priemonėmis. Kolegės darželyje apžiūrėjo sudarytas sąlygas vaikams domėtis, abejoti, bandyti ir atrasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, plėtojant individualius gebėjimus ir formuojant pamatus tolesniam ugdytinių kūrybiniam mąstymui.  taikant inovatyvias priemones. Susitikimas prie kavos puodelio buvo šiltas, betarpiškas, dalykiškas, pasidalinant savosiomis patirtimis, dirbant su šiuolaikinio amžiaus vaikais ir numatant tolimesnius bendradarbiavimo žingsnius.

 • IMG_1510
 • IMG_1446
 • IMG_1452
 • IMG_1461
 • IMG_1492
 • IMG_1479
 • IMG_1487
 • IMG_1478
 • IMG_1448
 • IMG_1472
 • IMG_1476
 • IMG_1500
 • IMG_1471
 • IMG_1460
 • IMG_1449

ŠVEDIŠKO STALO PASLAPTYS

2015 m. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja patvirtino Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. ir vienas iš šių tikslų – perpus sumažinti vienam gyventojui tenkantį maisto atliekų kiekį. Lietuva taip pat yra įsipareigojusi iki 2030 metų įgyvendinti Darnaus vystymosi tikslus. JT ir PSO nuolat ragina šalis įgyvendinti tvarumo principus visose srityse, įskaitant mitybą, kuri turi būti ne tik sveika, bet ir tvari. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos ir apsaugos ministerijos švediško stalo diegimo ir švaistymo mažinimo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis lopšelis-darželis „Rūta“ pasirinko  švediško stalo principą. Vaikų maitinimas darželyje organizuojamas remiantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo ir (ar) kitų maitinimo organizavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. Vaikų maitinimo valgiaraščiai sudaromi atsižvelgiant į   rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas bei į vaikų buvimo įstaigoje trukmę, atsižvelgiant į poreikius tam tikrų sveikatos sutrikimų turintiems vaikams gauti pritaikytą maitinimą. Maistą teikia  kompetentingas personalas, pasižymintis kūrybiškumu ir gebantis skaniai pagaminti maistą, suteikiant maistui įvairių spalvų, formų.

Vaikystės laikotarpiu labai svarbu formuoti sveikos gyvensenos įpročius ir išmokyti ugdytinius gyventi sveikai. Darželyje  šiuo laikotarpiu  siekiama ugdyti sveikatos kompetencija, siekiant perduoti  vaikams teisingą informaciją apie sveiką mitybą ir jos svarbą organizmui, formuoti sveikos mitybos įpročius bei sudaryti sąlygas tinkamai pasirinkti sveikatai palankius maisto produktus. Tam svarbus  suaugusiųjų pavyzdys, kuris galėtų rodyti teisingo ir tinkamo maitinimosi pavyzdžius ir  sąlygas vaikams būti savarankiškesniems renkantis maisto produktus, diegti pagarbą maistui bei atsakomybę už maisto švaistymą.

Bendruomenės nariai  įsipareigojo ugdyti sveikos mitybos įpročius vaikams, skatinant jų sąmoningą valgymą, mažinant maitinimo kaštus bei maisto atliekas, taip pat prisidėti prie Lietuvos įsipareigojimo Europos Sąjungai (ES) mažinti maisto švaistymą įgyvendinimo. Švediškas stalas-skandinaviška tradicija, paplitusi visame pasaulyje. Jo istorija siekia tolimąją praeitį. Švediškas stalas-tai maitinimo organizavimo sistema, kurios tikslas – sudaryti sąlygas vaikams patiems pasirinkti valgiaraščiuose nurodytus patiekalus, jų sudedamąsias dalis ir kiekius. Taip siekiama geriau patenkinti vaikų skonio poreikius, padidinti sveikatai palankaus maisto, ypač daržovių ir vaisių, vartojimą bei sumažinti maisto švaistymą. Švediško stalo principas vadovaujasi demokratiškumo ir savarankiškumo principu. Vaikai tampa savarankiški, patys gali įsidėti norimą kiekį maisto ir tai daryti nieko neverčiami. Maloni, estetiška aplinka gerina vaikų bendravimo kultūrą, lavina estetinį skonį.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Audronė Putauskienė

 • IMG_1363
 • IMG_1364
 • IMG_1371
 • IMG_1373
 • IMG_1367
 • IMG_1375
 • IMG_1366
 • IMG_1369
 • IMG_1362