Archive for 2020, sausio 13

“ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“

Tėvynė
Tą šilą apjuostą
Vaivorykštės juosta,
Tą žemę rasotą,
Tą kvepiantį sodą,
Tą gintaro saują,
Tą tekančią saulę,
Tą skrendantį paukštį,
Tą ąžuolą aukštą,
Virš jo tą mėlynę
Vadinam Tėvyne.

                                          Juozas Nekrošius

Darželio „Rūta“ ugdytiniai ir visa bendruomenė minėjome Sausio 13 – osios dieną. Patriotiškumas prasideda nuo paprastų dalykų, vienas svarbiausių: visomis prasmėmis mylėti savo šalį, žinoti jos istoriją ir gerbti žmones, kurie kovojo už laisvę. Dalyvaudami Visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“ dešimčiai minučių languose buvo uždegtos vienybės ir atminimo žvakutės žuvusiems  už Lietuvos laivę. Ryto rato metu mokytojos  kalbėjo vaikams suprantama kalba apie buvusius tos dienos įvykius, stengėmės perteikti tautos patriotiškumo, pasiaukojimo, meilės jausmą ir  žinias apie savo gimtąją šalį – Lietuvą. Veiklos metu kirpome, dažėme neužmirštuoles  ir jomis papuošėme kalnelį. Gera pajausti bendrystę, švęsti ir pabūti kartu.

 • IMG_1158
 • IMG_1183
 • IMG_1188
 • IMG_1185
 • IMG_1207
 • IMG_1199
 • IMG_1198
 • IMG_1210
 • IMG_1209

“SENOLIAI-MŪSŲ ATMINTIS IR IŠMINTIS. AČIŪ, KAD ESATE!”

Sausio 11 d. švenčiama Tarptautinė žodžio „AČIŪ“ diena. „Ačiū“ – tai mandagiausias žodis bet kokia pasaulio kalba. Psichologų nuomone, žodis „Ačiū“ ramina žmogų ir pamalonina sielą.

Šį magišką žodį Marijampolės lopšelio – darželio „Rūta“, „Aitvarų“ grupės ugdytiniai su savo mokytojomis Regina Ramanauskiene ir Laimute Miceikiene, tarė senoliams. Čia gyvenantiems seneliams  jie atvežė ne tik dainų, eilėraščių, dovanų, bet ir nesuvaidintą nuoširdumą. Tai gražus kelių kartų susitikimas. Mokytojų požiūriu, vaikams  dėmesį, pagarbą senatvei reikia ugdyti nuo mažens – įsitikinusios lopšelio – darželio „Rūta“ mokytojos.

Suaugusiųjų rodomas pavyzdys yra puikiausias mokytojas. Jau kelinti metai iš eilės, mokytojos  mezga vilnones kojines ir taip su mažaisiais džiugina ir lanko senelius globos namuose. Mo­ky­da­mie­si da­ry­ti ge­rą vaikai ar­ti­miau su­si­pa­žįs­ta su vy­res­niais žmonėmis, mo­ko­si perimti jų sukauptą gyvenimo patirtį, šeimos, bendruomenės, tautos, istoriją.

Nuoširdus dėmesys sujaudino  socialinės globos centro gyventojus ir darbuotojus. Visi drauge dainavo liaudies dainas, prisiminė tautosakos patarles, priežodžius, mįsles. Vaikai drąsiai,  nuoširdžiai  spaudė rankas senoliams, norėdami  susipažinti ir palinkėti sveikatos. Darbuotojai ir seneliai dėkojo už apsilankymą ir išlydėjo tardami „Iki susitikimo“.

Neužmirškime, kad ištartas paprastas žodis „AČIŪ“ gali sušildyti ir įkvėpti. Svarbu tai pasakyti visiems šalia esantiems iš širdies.

 • IMG_1154
 • IMG_1126
 • IMG_1139
 • IMG_1132
 • IMG_1151
 • IMG_1140

TRIJŲ KARALIŲ VIEŠNAGĖ

Trys Karaliai, trys Karaliai

Per pasaulį eina,

Trys Karaliai, trys Karaliai

Neša džiaugsmą, laimę.

Trys Karaliai – sausio 6 d. švenčiama šventė, kuria tradiciškai pasibaigia Kalėdinis laikotarpis. Mūsų darželyje vaikus aplankė trys Karaliai – Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, o jiems kelią rodė Angelas, nešinas žvaigždę. Karaliai, prisistatę išminčiais vaikams papasakojo, jog einantys aplankyti tolimoje šalyje gimusio kūdikėlio Jėzaus ir nešantys jam dovanų – aukso, miros ir smilkalų, kurių atnešė ir vaikams. Karaliai linkėjo sveikatos, laimės ir džiaugsmo. Bažnyčios liturginiame apeigyne ji vadinama Viešpaties apsireiškimu. Sakoma, kad nuo Kalėdų iki Trijų karalių diena Krikščionybės laikais paplito paprotys ant durų bažnyčioje pašventinta kreida parašyti pirmąsias trijų karalių vardų raides: +K+M+B (Kasparas, Merkelis, Baltazaras). Kiekvienam karaliui skirtas kryželis prieš jo vardą, reiškia išminčiaus šventumą. Vėliau žmonės ėmė ženklinti savo namų durų staktas, tikėdami, kad užrašius šias raides namai bus apsaugoti nuo piktųjų dvasių.

Muzikos mokytoja Virginija Grigaitienė kartu su  „Pelėdžiukų“ vaikučiais  organizavo renginį ir pakvietė visus į mokytojų paruoštą spektaklį „Katės namai“. Išlydėjus Karalius, Gražioji Katė priminė, kad jau  didžiosios metų šventės baigėsi ir laikas atsisveikinti su Eglute. Vaikų

Laimingų, džiugių ir sveikatingų 2020 metų!

 • IMG_1016
 • IMG_0984
 • IMG_0973
 • IMG_1104
 • IMG_1022
 • IMG_1064
EU

Kuriame Lietuvos ateitį

Pradedamas įgyvendinti projektas „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose“

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ kartu su Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkciu centru, Marijampolės sav. Patašinės universaliu daugiafunkciu centru, Marijampolės vaikų lopšeliu-darželiu „Nykštukas“, Marijampolės Mokolų mokykla-darželiu ir VšĮ „Lauko darželis“ pradeda įgyvendinti projektą Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0029 „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose“.

Šio projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą ir kokybę. Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama šių uždavinių:

 1. Kurti vaikų ugdymą (-si) saugią, stimuliuojančią aplinką, orientuotą į vaikų poreikius, siekiant  ugdymo modernizavimo, gerinant vaikų pasiekimus.
 2. Sukurti ir palaikyti vaikų teigiamą emocinę atmosferą, lavinant psichinius procesus – dėmesį, vaizduotę, atmintį, regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką per patirtinį ugdymą.
 3. Užtikrinti glaudesnį bendravimą ir bendradarbiavimą su Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir užsienio ugdymo partneriais, siekiant pasidalinanti gerąja patirtimi, įgyvendinant inovacijas, siekiant geresnės ugdymo kokybės darželiuose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus atnaujinta ir įdiegta ikimokyklinė-priešmokyklinės ugdymo programa kuri apims ugdymo programos atnaujinimą, atnaujintos ugdymo programos testavimą ir diegimą, smulkiųjų gyvūnų laboratorijos, lauko laboratorijos, atradėjų studijos ir akva laboratorijos sukūrimą, 3D, sensorikos ir motorikos laboratorijos įrengimą, darbuotojų kvalifikacijos pakėlimą, darbuotojų kvalifikacijos darbui su spec. poreikių vaikais pakėlimą bei ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio kokybės pokyčio monitoringą.

Įgyvendinus projektą planuojama, kad projekto rezultatai paskatins vaikus būti aktyviais, iniciatyviais, įvairios veiklos metu. Įvairios veiklos, pristatymai, tyrinėjimai, bandymai, užduotys, ugdys vaikų kompetencijas, smalsumą, paskatins domėjimąsi, aktyviai tyrinėti aplinką, rinkti informaciją, praplės vaikų pažinimo akiratį, suteiks naujų žinių, įgūdžių, patirčių, ugdys kūrybiškumą ir mokymosi motyvaciją, kritinį mąstymą,  įžvelgs per patirtį naujus dalykus, įgis naujų patirčių, pažins gyvenimą naujais aspektais, mokymasis atrandant, suteiks vaikams džiaugsmą ir pasitenkinimą, skatins ugdytinį asmeniškai dalyvauti ir patirti išgyvenimus.

Projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas siekia 109 483,36 EUR. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ ir yra finansuojamas ir Europos socialinio fondo lėšų.