Archive for kovo, 2018

Sveikinimas

Šv. Velykų virsmas kartu su Didžiąja savaite turi savo tvarką, prasmę ir laiko ritmą – tam tikras vakaras veda į tam tikrą rytą, slėpinys į naują slėpinį. Mūsų tėvai, seneliai turbūt geriau žinojo – šią savaitę negalima pyktis, bartis, linkėti bloga. 

???

 Visiems darbuotojams, vaikiukams, jų sesėms ir broliams, tėveliams ir seneliams linkiu, kad šios pavasario šventės santarvė ir atjauta gyventų Jūsų visų namuose iki kitų Šv. Velykų.                                                                                                                                                                                                Direktorė Virginija G.                                                         

Sveikinam “Debesėlius”

Sveikinam „Debesėlių“ grupės auklėtoją Editą Jankauskienę už eTwinning projektų  ”Rudens spalvos” ir “Kur yra meilė?” puikų  įvertinimą. Už dalyvavimą projektuose, kūrybiškumą, idėjas, nuoširdų darbą, dalinimąsi gerąja patirtimi su kitų šalių pedagogais,  Editai Jankauskienei  suteikti  aukšti įvertinimai – Nacionaliniai  Kokybės ženkleliai .

 

 

 • Colours of autumn
 • Where is the love

„KUBUŠ” gamtos mylėtojų klubas

Apie programą

„KUBUŠ gamtos mylėtojų klubas“ yra viena didžiausių nacionaliniu mastu vykdomų edukacinių programų vaikų darželiuose. Programos pagrindinis tikslas – stiprinti vaikų sveikatos ir ekologinio ugdymo įgūdžius, žinias bei gebėjimus, įtvirtinant medžiagą netradicinėmis priemonėmis bei edukacinėmis veiklomis. Pagrindiniai uždaviniai yra ugdyti gebėjimą priimti sveikam augimui palankius sprendimus, skatinti patirtus įspūdžius išreikšti meninėmis priemonėmis, netradiciniais būdais, edukacinėse veiklose bei stiprinti vaikų ekologinį supratingumą, gamtosaugos patirties plėtotę tinkamais edukaciniais metodais, tokiais, kaip augalų sodinimas, morkų dienos ar pirmosios pavasario dienos šventimas.  Visos edukacinės medžiagos herojus yra meškutis Kubuś, kuris rodo gamtos grožį ir padeda vaikams ją puoselėti bei saugoti. Su paruošta metodine medžiaga vaikai įtraukiami į užsiėmimus, kurie padeda pažinti augalus, gyvūnus, moko kaip reikia saugoti gamtą ir jos teikiamus išteklius, tokius, kaip elektros energija, vanduo. Taip pat mokomoji medžiaga padeda vaikus mokytis sveikos mitybos ir gyvensenos.   Visi pedagogai dalyvaujantys programoje gavo unikalią edukacinę medžiagą, kuri yra specialiai paruošta ir pritaikyta vaikų darželiams: mokytojo knygas, vaikų knygeles.  Užbaigus gamtos mylėtojų klubo programą visi dalyvavę pedagogai ir įstaiga gavo sertifikatus, patvirtinančius darželio dalyvavimą programoje.

Sveikiname auklėtojas: Reginą Ramanauskienę, Laimutę Miceikienę, Astą Dembinskienę, Žanetą Jasiukevičienę gavus „Kubuš gamtos mylėtojų klubo“ sertifikatus.

   Kubuš

„100 MENINIŲ DARBELIŲ TAU, GIMTA ŠALELE“

 Darželio bendruomenė dalyvavo Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ projekte  „100 meninių darbelių tau, gimta šalele“.  Respublikinis kūrybinis-meninis projektas „100 meninių darbelių Tau, gimta šalele“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, kurio tikslassiekti, kad vaikai prasmingai paminėtų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, sukurdami 100 kūrybinių darbelių. Projektas vyksta nuo 2018 m. sausio 2 d. iki 2018 m. balandžio 30 d. Projekte dalyvavo ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš Klaipėdos ir respublikos ikimokyklinių įstaigų. Į šį  projektą įsijungė visos mūsų lopšelio-darželio grupės, meninio ugdymo studijos, ugdytinių tėvai. Darželio bendruomenė sukūrė 100 meninių-kūrybinių darbų. Kūrybiniai darbai buvo eksponuojami Draugystės bibliotekoje. Mūsų įstaigos ugdytinių sukurti meninių darbų koležai keliaus į Klaipėdos lopšelį-darželį “Pagrandukas” ir dalyvaus  parodoje.

 • 100 d, debesėliai1
 • 100 d
 • aitvarai 100d
 • dailės st 100
 • ežiukai 100d
 • keramikos st
 • kodėlčiai 100d
 • pelėdžiukai 100 d,
 • smalsučiai 100d
 • M
 • šarkiukai 100
 • žuvytės 100d
 • kvatokliai 100d
 • Lego studija
 • m

PADOVANOK PAUKŠTELIUI NAMUS

Senoliai sako, kad ėmus varvėti iš klevų sulai, ateina laikas kelti inkilus. Inkilų kėlimas – šventė ne tik grįžtantiems paukščiams, bet ir vaikams. Vaikai su savo tėveliais darė inkilėlius, kuriuos sunešė į darželį. O kovo  19 dieną, “Rūtos” darželio bendruomenė kartu su Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnyba, surengė inkilų kėlimo šventę.

 

 • IMG_4849
 • IMG_4853
 • IMG_4859
 • IMG_4864
 • IMG_4866
 • IMG_4867
 • IMG_4870
 • IMG_4868
 • IMG_4872
 • IMG_4883
 • IMG_4875
 • IMG_4876
 • IMG_4889
 • IMG_4894
 • IMG_4898